ESPAÑA AL SEGLÉ XIX

 • Period: to

  La crisis de la monarquia de calres IV

  un any despres de la arrivada de Carles IV (1788-1808) va començar la revolucio francesa.
 • La invasió napoleònica

  La presencia de tropes franceses en territori espanyol i les intrigues de Ferran, el fill de Carles IV, contra el seu pare van provocar el popular Motí d'Aranjuez.
 • La guerra del Francès

  La guerra del Francès
  El 2 de maig de 1808, l'aixecament del poble de Madrid va comportar l'inici de la guerra.
 • Les corts de cadis i la constitució del 1812

  Durant la Guerra del Francès (1808-1814 les revoltes populars desemboquen en la creació de Juntes Locals i Regionals de Defensa. Aquestes juntes tenen com a objectiu defensar-se de la invasió francesa i omplir el buit de poder (ja que no reconeixien la figura de Josep I)
 • Period: to

  El sexenni absolutista (1814-1820)

  Una vegada que Napoleó és definitivament derrotat a Europa, es produeix el període conegut com a Restauració, en què tots els monarques que havien estat enderrocats dels seus trons (de manera il·legítima o no), els recuperen, tornant-se a instaurar els règims absolutistes a Europa .
 • Period: to

  El trienni liberal (1820-1823)

  El Trienni Liberal permet portar a la pràctica les mesures que havien sorgit en la primera experiència de les Corts del 1810 al 1814. Els sis anys d'absolutisme de Ferran VII no havien fet oblidar el constitucionalisme de 1812, i són molts i significatius els pronunciaments que se succeeixen per posar en vigor la Constitució.
 • Period: to

  La década Ominosa (1823-1833)

  La Dècada Ominosa (1823-1833) va ser un període de la història d'Espanya en què es va restaurar l'absolutisme, amb Ferran VII, i es va perseguir feroçment tots els liberals.
 • La independencia de l'America hispana

  La independencia de l'America hispana
  El segrest i l'abdicació dels reis espanyols dóna lloc a un buit de poder i una revolució liberal a Amèrica i Espanya.
 • Period: to

  Les guerres carlines

  La primera geuerra carlina (1833-1839) va començar al País Basc.
  Segona guerra carlina (1846-1840) va cpmençar a catalunya.
  Tercera geuerra carlina (1872-1876) es va iniciar dyrant el sexenni revolucionari.
 • Period: to

  La decada moderada (1843-1854)

  La arribada al torn d'Isabell va significar el predomini dels moderats.
 • Period: to

  El bienni progressista (1854-1856)

  L'any 1854, el general O'Donnell va encapçalar una revolta popular contra els moderats.
 • Period: to

  La descomposició del sistema (1856-1868)

  Una nova crisis del govern d'espartero va impulsar a la reina a confiar el govern a O'Donnell, que abia creat la Unió Liberal.
 • El sistema canovista

  El sistema canovista
  L'ideòleg de la restauració monàrquica va ser Antonio Cànovas del Castillo
 • La crisis del 1898

  L'any 1895 va esclatar una nova isurreccio a Cuba com a concecuencia de la incapacitat de l'Administracio espnyola de fer reformes polítiques a l'illa