Els orígens de la Revolució Russa 1.5!

 • La Rússia tsarista a principi del segle xx

 • La Revolució del 1905

 • La Revolució del 1905

  L'exèrcit tsarista va a ser derrotado para los tropezes japoneses en una guerra motivada pels intents russos d'expansió per Àsia.
 • La Revolució del 1905

  Pagesos i obrers agrupats en soviets (consells o assembly populars)
 • La Revolució del 1905

  La revolución del 1905 es el día 9 de mayo, después de las masas, el pueblo de San Petersburgo, por fer-li arribar les seves peticions, (9 de gener del 1905)
 • La Revolució del 1905

  La resposta de les autorizacions va a ser una violenta represión, ¿qué es lo que ocurre? Para más detalles, lea dia es coneix com Diumenge sagnant. (9 de gener del 1905)
 • La Revolució de Febrer del 1917

 • La Revolució de Febrer del 1917

  El 25 de febrer, va a esclatar una vaga general.
  El 26 de febrer es el resultado de los resultados de la publicación.
  El 27 de febrer se va a crear un gobierno provisional, en el cual el socialista moderat kerenski era la figura más destacada.
 • La Revolució de Febrer del 1917

  Obrers, pagesos i soldats varen form soviets per tot el country, que fins i tot varen arribar a tenir les seves pròpies milícies armades. Aviat els soviets varen ser controlats pels bolxevics, que demanaven la sortida de Rússia de la Primera Guerra Mundial
 • La Revolució de Febrer del 1917

  La Revolución del año 1917 se desprendió de la manifestación del 23 de febrero a Petrogard
 • La Revolució d'octubre del 1917

 • La Revolució d'octubre del 1917

  El 24 de octubre de 1917, Lenin se instaló en el soviet de Petrogard.
  El 25 soviets, controles pels bolxevics, varen assaltar el Palau d'Hivern i varen detenir el Govern provisional.
  Es va crear el cebador gobernar bolxevic, presidit per Lenin; Se negociará la clasificación de la guerra (Tractat de Brest-Litovsk), se considerará el sentido de la indemnización de los latifundios y el reconocimiento de la situación de la sobria de los pobles de Rusia.
 • El fracàs del govern provisional

 • La guerra civil i el comunisme de guerra

 • La guerra civil i el comunisme de guerra

  Els partidaris del tsarisme i els defensors dels sistema liberal varen intentar posar fi a la revolució.
  Els contrarevolucionaris varen crear l'Exèrcit Blanc i els bolxevics, l'Exèrcit Roig, que es varen enfrontar en una guerra civil (1918-1921).
 • La guerra civil i el comunisme de guerra

  Per abastir el front i les ciutats, el govern va adoptar una política econòmica coneguda com a comunisme de guerra.
  S'assentaren les bases del nou estat: totes les decisions varen quedar en mans dels bolxevics, que varen passar a denominar-se Partit Comunista.
  Es varen prohibir la resta de partits i es va instaurar una dictadura comunista fèrria.
 • Incorporació RSS de Bielorússia

 • Incorporació RSS de Rússia

 • Incorporació RSS d'Ucraina

 • Incorporació RSS d'Armènia

 • Incorporació RSS d'Azerbaidian

 • La Nova Política Econòmica (URSS)

  La Revolució Russava aconseguir sobreviure a la guerra civil, però a costa de pèrdues materials i humanes enormes.
 • La Nova Política Econòmica (URSS)

  El 1921 es va establir una Nova Política Econòmica (NEP) amb l'objectiu de reconstruir mitjançant una certa llibertat:
  -Es va permetre als pagesos cultivar i vendre lliurement.
  -Es va autoritzar el lliure comerç interior.
  -Es va admetre la propietat privada de petites i mitjanes
  empreses industrials.
  Els propietaris industrials, comerciants i pagesos adinerats es varen enriquir. i consegüentment la burgesia va ressogir.
 • Incorporació RSS de Geòrgia

 • L'URSS: un estat nou

  El 1922 va néixer l'URSS (Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques).
  Era una federació de repúbliques el nombre de les quals es va anar ampliant.
 • L'URSS: un estat nou

  El 1924 es va aprovar la primera Constitució de l'URSS, que delineava el sistema polític del nou estat:
  -Les repúbliques tenien autonomia en política interior.
  -El suprem òrgan legislatiu era el Soviet Suprem.
  L'organització política estava controlada pel partit únic (Partit Comunista), dirigit per secretari general, el principal era Politburó.
  L'estat soviètic normalitzà les seves relacions exteriors.
 • Incorporació RSS d'Uzbekistan

 • Incorporació RSS de Turkmenistan

 • L'URSS i l'internacionalisme

 • Incorporació RSS de Tadjikistan

 • Incorporació RSS de Kazakhstan

 • Incorporació RSS de Kirguizistan

 • Incorporació RSS de Letònia

 • Incorporació RSS de Lituània

 • Incorporació RSS d'Estònia

 • Incorporació RSS de Moldàvia