Eesti Üldlaulupidu

Timeline created by CarolinLampp
In History
  • Esimene üldlaulupidu

  • 1.Üldlaulupidu

    1.Üldlaulupidu
    1.Üldlaulupidu toimus 30.juunil 1869 aastal Tartus. Esimene üle-eestilise laulupeo idee algataja oli Johann Voldemar Jannsen. Teine üldjuht oli Aleksander Kunileid. Üldlaulupeo korraldas meestelauluselts Vanemuine. Laulupeol osales 4 orkestrit, 56 puhkpillimängijaga ja 822 lauljat ehk kokku 878 esinejat.
  • 6. Üldlaulupidu

    6.üldlaulupidu toimus 20.-22. juunil 1896 aastal Tallinnas. Peo jaoks loa taotlemisel toodi põhjuseks Nikolai II kroonimis päeva tähistamine. Nagu ka esimesel peol, olid üldjuhid Karl August Hermann, Johannes Kappel, Konstatin Türnpu ja David Otto Wirkhaus.