Kladre krgaen

Den kalde krigen

By Pilskay
 • Period: to

  Verdenskrig II

  Andre Verdenskrig er nettopp sluttet, Tyskland er syndebukken og US og Sovjet Unionen begynner å sloss om Tyskland.
 • Krangel om Tyskland

  Tyskland blir delt i øst og vest og blir dratt i fra begge ender
 • Jakten på kommunister

  Kommunister er funnet promotere kommunisme i Hollywood, Kommunister blir jaktet og sparket fra jobbene deres. Spioner blir drept
 • Period: to

  Den Kalde krigen

  Krigen mellom Sovjet Unionen og US, den varte rundt 40 år og startet veldig mange konflikter pågrunn av kampen mellom kapitalisme og kommunisme. Mange land ville bli kapitalistiske eller kommunistiske og derfor startet det mange konflikter siden hvis noen ble kommunistiske stoppet Amerika det og den andre veien rundt.
  Det var en krig der de begge sloss om å ta over verden
 • Korea krigen

  Nord Korea blir kommunistisk og det blir stor konflikt mellom Nord-Sør. Nord Korea får hjelp av kommunistiske land, Sør får hjelp av Amerika. Krig starter
 • Period: to

  Vietnam Krigen

  I Vietnam var det kommunisme, Amerika så dette som en trussel mot verdensherredømme og kapitalisme så startet en krig. Masse Amerikanske soldater vente hjem uten suksess men Vietnam sine innbyggere tapte mest på grunn av alle napalm bombene, dødende og torturen.
 • Berlin Muren

  Med Tyskland delt i 2 og sosialisme og kapitalisme. Folk prøver å flykte til alle slags sider
 • Nesten atomkrig

  Sovjetene ber Amerikanerne til å trekke ut militære styrker ut av Vest-Berlin ellers ville de blokkere byens innfartsveier totalt. Presidenten lar seg ikke skremme, finner ut om atomrakett annlegg i Cuba. Amerika er da innenfor rekkevidden til atomkrig, frykt er innsatt i begge landene.
 • Praha

  Tsjekkoslovakia får en ny leder som innfører sosialisme, Sovjet Unionen ser på dette som en trussel og sender 300,000 soldater over grensen
 • Terror i Europa

  Hele vestlige verden blir satt ut for kidnappinger og terror får å sende frykt.
 • Period: to

  Avtale om nedrustning

  Det var nok atombomber og våpen til å ødelegge halve verden så de gikk til avtale og signerte om at de skulle ned ruste og ikke gjøre klar til krig.
 • Slutten av den kalde krigen

  Våpner nede, frihet blir delt ut. Frihetsbevegelser får viljen sin.