Den kalde krigen

Timeline created by xPIG_MaNx
In History
 • når den kalde krigen starta

  når den kalde krigen starta
  man trur den starta i 1945 - 1947
 • jernteppet

  jernteppet
  Under den kalde krigen var jernteppet et begrep som viste til delingen av Europa i en vestlig, demokratisk del, og en østlig, sovjetkontrollert kommunistisk del. Det er i denne betydningen uttrykket ble alminneliggjort av Winston Churchill.
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  I erklæringen fastslo Harry S. Truman at USA måtte støtte alle frie nasjoner som prøvde å motstå undertrykkelse fra så vel minoriteter i landet som utenlandske krefter
 • Planøkonomi

  Planøkonomi
  Planøkonomi er et økonomisk system der staten fastsetter hva som skal produseres av varer og tjenester
 • Nato og Warszawapakten

  Nato og Warszawapakten
  Warszawapakten er en tidligere militær- og sikkerhetspolitisk allianse mellom Sovjetunionen og de kommunistiske landene i Øst-Europa.
  NATO er en forsvarsorganisasjon for land i Europa og Nord-Amerika med grunnlag i Atlanterhavspakten som ble undertegnet
 • markedsøkonomi

  markedsøkonomi
  Markedsøkonomi er en samfunnsøkonomisk koordineringsform der markedet og fri konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder ved hjelp av markedskrefter som tilbud og etterspørsel
 • berlinmuren

  berlinmuren
  Berlinmuren var en mur som myndighetene i Øst-Tyskland lot reise fra 13. august 1961 tvers gjennom Berlin mellom det daværende Øst-Berlin og Vest-Berlin. Muren var 45,1 kilometer lang.
 • Romkappløpet

  Romkappløpet
  Romkappløpet var en uformell rivalisering mellom USA og Sovjetunionen som varte fra rundt 1957 til 1975. Supermaktene (USA og USSR) konkurrerte om å utforske verdensrommet og få første kunstige satellitt og menneske ut i rommet, og deretter få mennesker til månen.
 • når den kalde krigen slutta

  når den kalde krigen slutta