Den kalde krigen

By Regine
 • Period: to

  Jaltakonferansen

  Der møttes de tre partene som hadde skjønt at de kom til å vinne krigen mot Tyskland. Konferansen brukte de til å bestemme ulike ting.
 • Period: to

  Konferanse i Potsdam utenfor Berlin

  Etter at Tyskland hadde kapitulert, møttes de tre partene til en ny konferanse. Der klarte partene å bli enige om å gjennomføre delingen av Tyskland.
 • Churchills tale om "jernteppet"

  Jernteppet er et begrep som ble brukt til hvordan delingen av Europa vestlig, demokratisk del, og en østlig, sovjet kontrollert kommunistisk del. Jernteppet ble brukt til politikken etter 2.verdenskrig. Meningen med dette var å prøve å holde Sovjetunionen isolert fra resten av verden.
 • Trumandoktrinen om Marshallhjelpen

 • Period: to

  Etablerte Kominform

  Stalin ønsket å forsvare Sovjetunionen mot framtidige invasjoner. Derfor etablerte han Kominform som er en internasjonal organisasjon som skulle koordinere den kommunistiske politikken i Europa.
 • Berlinblokaden og kommunistkuppet i Tsjekkoslovakia

 • Nato dannes

  Nato ble opprettet etter andre verdenskrig i 1949. Det ble opprettet for å forene Vest-Europa med USA og Canada. Nato ble også opprettet for å beskytte mot spredningen av kommunisme fra øst. Nato jobbet med å sikre et stabilt samarbeid mellom politisk og militært i løpet av den kalde krigen i Europa. Nato er en forsvarsorganisasjon for land i Europa og Nord-Amerika.
 • Period: to

  Koreakrigen

 • Warszawapakten dannes

  En militær allianse mellom sovjetunionen og land i det kommunistiske øst Europa. Det ble etablert for å forsvare seg mot NATO, (forsvarspakt mot NATO).
 • Oppstanden i Ungarn

 • Berlinmuren blir bygd

  Muren ble bygget over natten og alle menneskene som bodde i Berlin ble helt overrasket og sjokkert. De trodde aldri at staten ville gjøre noe så grusomt med folket sitt. Da Berlinmuren ble bygget var det piggtråd som ble brukt, mens etterhvert ble den bygget med murstein slik at ingen klarte å komme seg gjennom. Mange klarte ikke å komme seg på verken jobb eller skole. Det førte til at de ble enda fattigere enn de var før muren kom. På 1960-tallet begynte de å bygge Berlinmuren.
 • Cubakrisen

  I 1959 kom Fidel Castro til makten som statsminister og han var sosialist. Han lagde Cuba om til et sosialistisk land. Cubakrisen er en hendelse som skjedde under den kalde krigen og det var en hendelse som det var størst fare for militært konfrontasjon. Da kunne den kalde krigen blitt en “varm” krig. I oktober 1962 skjedde det en konfrontasjon mellom USA og Sovjetunionen. Det skjedde på grunn av opptrappingen av det sovjetiske militær engasjemente på Cuba.
 • Period: to

  Vietnam krigen starter

  USA trakk seg ut av Vietnamkrigen i 1973.
 • Sovjetunionen invaderer Afghanistan

 • Glasnost og perestrojka

 • Berlinmuren rives og den kalde krigen er over

  I 1989 begynte alle å bli mektig lei av muren. Folk begynte å demonstrere mye mer enn før og det skjedde mange hendelser. Folk var lei av å være innesperret, overvåket av staten og ikke ha en frihet.