Comencem una història... de la música

 • 476

  EDAT MITJANA

  EDAT MITJANA
  Comença amb la caigua de l'Imperi Romà. El poder dominant durant aquesta època pertanyia a la noblesa ia la religió, per la qual cosa en termes generals la música era posada al servei d'alguna d'aquestes institucions, ja sigui a la cort oa l'església. Per tant, la música en aquesta porció de la història la podem classificar en dues categories: música religiosa i música profana.
 • 600

  Cant Gregorià ( S. IX )

  Cant Gregorià ( S. IX )
  cant a una sola veu ,monòdic, i a capella. El text està en llatí i és religiós. Rep un tractament sil·làbic o melismàtic del text. Els que lacantaven eren els monjos.
 • 1030

  Tetragrama

  Tetragrama
  Al segle XI, Guido va perfeccionar l'escriptura musical i va inventar a més de les notes musicals, el tetragrama.
 • 1100

  Trobadors ( S. XI )

  Trobadors ( S. XI )
  Van ser poetes i músics que pertenyien a la noblesa. Els primers es troben a Provença a finals del segle XI. No sabien tocar instruments, la seva música era profana.
 • 1100

  Joglars

  Joglars
  Gent del poble, tocaven instruments i cantaven cançons per la gent del poble, cantaven amb la seva pròpia llengua i la música era profana. Plagiaven les cançons dels trobadors.
 • 1130

  Marcabrú

  Marcabrú
  Trobador del segle XII. Les seves obres tracten de la corrupció dels costums, del triomf del fals'amor i sobre el fin'amor (amor cortès).
 • 1270

  Alfons X ( el savi )

  Alfons X ( el savi )
  Rei rei de la Corona de Castella, va composar Les Cantigues de Santa Maria (recopilació de poemes que relaten diferents miracles i lloances atribuïts a la Verge).
 • 1401

  RENAIXEMENT ( XV - VVI )

  RENAIXEMENT ( XV - VVI )
  En aquest temps es van produir novetats importants, descobriments en tots els ordres i l'esperit culte i interessat per les arts de l'Humanisme va fomentar el desenvolupament de la música, però no es pot parlar d'un Renaixement musical pròpiament dit.
 • 1450

  Polifonia

  Polifonia
  El renaixement va suposar el triomf definitiu de la polifonia davant de la música monòdica de l'època medieval. La polifonia era o homofonica o contrapuntista.
  La polifonia és el cant a diverses veus.
 • 1468

  Juan del Encina

  Juan del Encina
  Va ser un poeta, músic i autor teatral espanyol a l'època dels Reis Catòlics. Se'l considera un dels majors exponents de la polifonia religiosa i profana a Espanya de finals del segle XV i principis del XVI.
 • 1501

  Pentagrama

  Pentagrama
  Ugolino de Forlí va afegir la cinquena línia al tetragrama establint així el sistema de pautes musicals que es va difondre per tota Europa.
 • 1548

  Tomas Luis de Victoria

  Tomas Luis de Victoria
  Compositor i organista espanyol, tenia un estil innovador que va anunciar l'imminent barroc. La seva influència arriba fins al segle XX, quan va ser pres com a model pels compositors del cecilianisme.
 • 1550

  Instruments del renaixement

  Instruments del renaixement
  Durant el Renaixement la construcció d'instruments es desenvoluparà molt, i també creixerà de manera notable el repertori pel desenvolupament de la impremta.
 • 1567

  Claudio Monteverdi

  Claudio Monteverdi
  Compositor, violagambista, cantant, director de cor i sacerdot italià. Va compondre música secular i sacra i va marcar la transició entre la tradició polifònica i madrigalista del segle XVI i el naixement del drama líric i de l'òpera al segle XVII. És una figura crucial en la transició entre la música del Renaixement i del Barroc.
 • BARROC ( XVII - 1/2 XVII )

  BARROC ( XVII - 1/2 XVII )
  És un estil de música d'origen europeu que es va desenvolupar entre els anys 1660 i 1750, coincidint cada dates amb l'aparició de l'òpera i la mort del compositor Sebastià Bach.
 • Ópera

  Ópera
  Era una activitat protegida per l'aristocràcia i la noblesa, va passar dels palaus als teatres que van crear els empresaris, de manera que a l'òpera barroca cada cop hi havia menys cors i el nombre de músics de les orquestres es va reduint. Una característica és l'aparició de personatges bufos o còmics.
 • Orquestra

  Orquestra
  Neix al Barroc, per la perfecció tècnica que arriben als instruments de corda fregada. Estava constituïda per aquesta secció i el baix continu, s'hi incloïen instruments de vent fusta, vent metall i de percussió, en funció de cada composició.
 • Antonio Vivaldi

  Antonio Vivaldi
  Compositor, violinista, impresario, professor i sacerdot catòlic venecià del Barroc, l'abundant obra concertística del qual va exercir una influència determinant en l'evolució històrica que va portar a la consolidació de la simfonia.Va compondre set-centes setanta obres.
 • Joseph Haydn

  Joseph Haydn
  Compositor austríac, és un dels màxims representants del període Clàssic, també va contribuir al desenvolupament instrumental del trio amb piano i en l'evolució de la forma sonata.
 • CLASSICISME ( 1/2 XVIII )

  CLASSICISME ( 1/2 XVIII )
  La música del classicisme es caracteritza per la seva transparència, claredat, simetria i solidesa en la tonalitat. L'objectiu principal és la naturalitat i el rebuig dels excessos.
 • Wolfgang Amadeus Mozart

  Wolfgang Amadeus Mozart
  Compositor, pianista, director d'orquestra i professor, é considerat com un dels músics més influents i destacats de la història. L'obra mozartiana abasta tots els gèneres musicals de la seva època i inclou més de sis-centes creacions.
 • Simfonia

  Simfonia
  És una obra composta per a la interpretació de l'orquestra simfònica completa i és potser una de les formes més grandioses i completes de la música clàssica.
 • Instruments

  Instruments
  Durant el període del Classicisme els instruments experimenten canvis notables.
  Alguns dels instruments de l’època barroca van caient en desús. Per exemple, el clavicèmbal és reemplaçat pel piano, que posseeix millors possibilitats dinàmiques que el primer. Altres com el llaüt, la flauta de bec o la viola de gamba tendeixen a desaparèixer, ja que les seves característiques tímbriques no s'adeqüen al nou estil musical.