• Jaltakonferencen

    På et topmøde i Jalta mødtes statslederne fra USA, England og Sovjetunionen. Her blev det besluttet, at Tyskland skulle deles i fire besættelseszoner ved krigens afslutning mellem USA, Sovjetunionen, Frankrig og England.
    Uenigheder på mødet mellem de vestlige lande og Sovjetunionen anses for at være fundamentet for Den Kolde Krig, der brød ud efter Anden Verdenskrigs afslutning.
  • Befrielsesregeringen

    Den 5. maj 1945 blev en befrielsesregering indsat i Danmark, efter Anden Verdenskrigs endte. Befrielsesregeringen med Vilhelm Buhl som statsminister bestod af politikere fra de fire største partier i Danmark, som havde samarbejdet med tyskerne under besættelsen, samt ledere fra modstandsbevægelsen, herunder kommunister.
  • Kup i Tjekkoslovakiet

    I Tjekkoslovakiet overtog kommunisterne magten ved et kup i 1948. I Vesten mistænkte man Stalin for at stå bag kuppet, og man frygtede, at der var tale om en sovjetisk overtagelse af kontrollen med de demokratiske lande i Europa. Kuppet førte bl.a. til den såkaldte påskekrise i Danmark, hvor soldaternes påskeorlov blev begrænset, fordi der opstod frygt for sovjetisk invasion af Danmark.