Den Kolde Krig - med fokus på Europa Mathias

 • Period: to

  Josef Stalins embedsperiode

  Som generalsekretær i Sovjetunionens kommunistiske parti.
 • Period: to

  Winston Churchills 1. embedsperiode

  Som premiereminister af Storbritanien
 • Atlantpagten

  Atlantpagten
  Underskrives i Washington af USA, Canada, Storbritannien, Frankrig, Holland, Belgien, Luxembourg, Norge, Danmark, Island, Italien og Portugal. Pagten går ud på at bevare freden og friheden i verden, og i deres egne lande opretholde demokratiet, den individuelle frihed. Opretholdelse af stabilitet i nordatlantens nationer var hovedmålet.
 • Ophævelsen af Berlinblokaden

 • Oprettelsen af Forbundsrepublikken Tyskland (BRD)

  Forbundsrepublikken Tyskland er den Vestlige del af Tyskland, der blev etableret som reaktion på løftningen af Berlin-blokaden.
 • Oprettelsen af Den Tyske Demokratiske Republik (DDR)

  DDR var den østlige del af Tyskland efter løftningen af Berlin-blokaden. Det var en soialistisk stat og eksisterede til 1989, hvor den faldt ved murens fald.
 • Period: to

  Winston Churchills 2. embedsperiode

  Som premiereminister af Storbritanien
 • Stalins død

  Stalins død
  Medfører afstalinisering
 • DDR erklæres suveræn stat af USSR

 • Period: to

  Nikita Khrusjtjov's embedsperiode

  Nikita Khrusjtjov stod i spidsen for "afstaliniseringen" af af Sovjetunionen. Han afslørede en række af Stalins forbrydelse ved en hemmelig tale, ved kommunistpartiets 20. kongres, fik fjernet Stalins lig fra mausoleet, og omdøbte byer, virksomheder og uddannelsesinstitituioner.
  Afstaliniseringen resulterede i, at kommunistpartiets autoritet i øst blev svækket. Partiet havde i forvejen ringe støtte fra befolkningen, da Sovjetunionen havde påtvunget de fleste lande kommunismen.
 • Warszawapagtens oprettelse

  Warszawapagtens oprettelse
  Kommunistisk militæralliance stiftet i Warszawa (Polen) af USSR, Albanien, Tjekkoslovakiet, DDR, Ungarn, Polen og Rumænien. Den direkte årsag var at Vesttyskland blev optaget i NATO (tidligere Atlantpagten), men det var nok lige så meget for at øge USSR’s kontrol over Østeuropa.
 • Period: to

  Ungarnopstanden

  *Datoen er ikke nøjagtig
  Som følge af Stalins død, begyndte arbejde i Østberlin at gå i strejke. Strejken udviklede sig og blev til et voldsomt sammenstød mellem Sovjets tropper og de strejkende. Urolighederne bredte sig til Ungarn, hvor oppositionsgruppe begyndte at modkæmpe Sovjets indflydelse. For at rette op på situationen, installerede man en ny kommunistregering. Den nye regering allierede sig med oppositionsgrupperne, og erklærede, at de ville trække sig ud af den militære alliance m.USSR
 • Fidel Castro bliver kommunistisk leder af Cuba

  Dette var et diktatorstyre fra 1959 til 2008. Tog magten i landet efter afslutningen på den cubanske revolution.
 • Muren opføres

  En 45 km lang betonmur der opdelte øst- og vestsektoren af Tyskland. Dette startede som en afspærring med betonklodser, hulsten af cellebeton tilmurede huse of pigtråd. Dette blev erstattet af en betonmur allerede inden for det følgende år, og 81 grænseovergangssteder blev til 7.
 • Cubakrisen

  Den mest alvorlige konfrontation mellem USA og Sovjetunionen under den Kolde Krig. USA havde modtaget efterretninger om Sovjetisk militæroprustning på Cuba, dette afviste Sovjetunionen og sagde at det kun var defensive våben, men senere afslørede et Amerikansk spionfly en rampe til affyring. Dette medførte en blokade af Cuba.
  *Date fra den 14. til den 28 Oktober
 • Foråret i Prag

  Dubcek indfører en række reformer i Tjekkoslovakiet for at demokratisere og liberalisere landet.
  *Fra Januar til 21 august
 • Invasionen af Tjekkoslovakiet

  USSR og Warszawapagtlandene invaderer Tjekkoslovakiet, som reaktion på Foråret i Prag. Rumænien og Albanien trækker sig ud af militær-samarbejdet i Warszawapagten som protest mod invasionen af Tjekkoslovakiet.
 • Murens fald

  Den skilte Vestberlin fra Østberlin og resten af DDR. Det var DDR, der lukkede grænsen mellem de to dele af Tyskland = BRD og DDR. Formålet med muren var officielt at beskytte DDR's indbyggere mod fascisme. Den reelle årsag til byggeriet af muren var at forhindre, at befolkningen flygtede til det rigere og demokratiske vest, som ville medføre en økonomisk kollaps for DDR. Muren faldt 9. November 1989.