Den Kolde Krig 1949-1989; med fokus på Europa - Oscar

 • Atlantpagten

  Atlantpagten
  Delingen af Europas magtblokke bliver fuldendt, da traktaten om oprettelse af Atlantpagten bliver underskrevet af de 12 medlemslande i Washington. Både en politisk, ideologisk, økonomisk og militær deling.
  Atlantpagten udvikles senere til NATO og er først og fremmest en (indirekte) forsvarsalliance. Udover landene der indgik i Vestunionen er nu tilføjet Canada, Portugal, Italien, Danmark, Norge og Sverige.
 • Stalins død

  Stalins død
  Sovjetunionen mister sin store leder Stalin der havde truffet stort set alle store beslutninger. Folket tror det ville have fatale ændringer for Sovjetunionen at Stalin ikke er der mere, men da den nye leder Nikita Khrustjov kommer til magten, er der ikke de store ændringer frem til Sovjetunionens sammenbrud i 1991.
 • Opstand i DDR

  Opstand i DDR
  Få måneder efter Stalins død opstår der uro i Østberlin, da arbejderne går i strejke. Baggrunden var kommunistpartiets tilstedeværelse overalt i samfundet, der medførte et samfund og en befolkning, der var gennemsyret af frygt. Derfor udvikler strejken sig også til en reel opstand, der bekæmpes af sovjetisk militær.
 • Warszawapagten

  En kommunistisk militæralliance, oprettet 1955 i Warszawa af Sovjetunionen, Albanien, Bulgarien, Tjekkoslovakiet, DDR, Ungarn, Polen og Rumænien. Begrundelsen for oprettelsen af denne alliance var Vesttysklands optagelse i NATO i 1955. formålet var at styrke Sovjetunionens magt over de kommunistiske lande, og deres militære styrker, så de kunne være på niveau med USA’s.
 • "Den Hemmelige Tale"

  "Den Hemmelige Tale"
  Afstaliniseringen tager fat i Sovjetunionen. Nikita Khrusjtjov (generalsekretær i USSR) holder en ”hemmelig” tale, hvor han offentliggær alle Stalins forbrydelser. Talen svækkede kommunistpartiernes autoritet rundt om i Europa, der i forvejen.
 • Opstand i Ungarn

  Opstand i Ungarn
  Urolighederne i Polen, breder sig til Ungarn. I Ungarn mister kommunistpartiet kontrollen. Den nye ledelse af kommunistpartiet i Ungarn danner en flerpartiregering med ungarske oppositionsgrupper, der erklærer de vil trække sig fra den militære alliance med USSR. Fører til reel krig da Sovjetunionen sender tropper til Ungarn. Ender med stort tilbagefald for Sovjetunionen, både i form af prestige og ambitioner om det kommunistiske system, der ikke lykkes.
 • Period: to

  Berlinkrisen

  Sovjetunionen meddeler til vestmagterne, at de ”ikke længere betragtede protokollen om besættelseszonerne i Tyskland som gyldig, og det samme gjaldt forvaltningen af Stor-Berlin”. Sovjetunionen foreslår at Vestberlin skal blive en del af DDR eller blive en fristat med hjælp fra FN. Hvis ikke betingelserne opfyldes inden 6 måneder overtager USSR og DDR, Berlin. Vestmagterne afviser det ultimatum og det fører så til opførelsen af Berlinmuren
 • Berlinmurens opførsel

  Berlinmurens opførsel
  Berlinmuren bliver opført for at lave en sikker skillelinje mellem supermagterne i Berlin. Muren bliver bygget på demarkationslinjen mellem øst- og vestsektorne. Dette medfører at man kun kan besøge den anden side af muren meget få steder, og skal man igennem skal man have passérsedler. Er der tale om nødvendige familiebesøg bliver reglen oftest ”brudt”.
 • Period: to

  Cubakrisen

  Den kolde krigs alvorligste konfrontation mellem USA og Sovjetunionen. Juli 1962 modtog USA efterretning om at Sovjetisk militæraktivitet. Nikita Khrusjtjov forsikrede USA om at det bare var defensive våben. Det drejede sig i virkeligheden om at Sovjetunionen ville placere atommissiler, som de kunne ramme USA, hvilket USA ikke kunne acceptere. Det er antageligt det tætteste verden ar været på en atomkrig.
 • Det tjekkoslovakiske forår

  Det tjekkoslovakiske forår
  Alexander Dubcek bliver valgt til partileder i Tjekkoslovakiet. Medfører helt ny politisk kurs, hvor især ytringsfriheden udvides. Peger mod en udtrædelse af den socialistiske lejr fra Tjekkoslovakiets side. Fører til en sovjetisk invasion af Tjekkoslovakiet.
 • Besættelse af Tjekkoslovakiet

  Besættelse af Tjekkoslovakiet
  De fem Warazawapagtslande, dvs. Sovjetunionen, Ungarn, DDR, Polen og Bulgarien, invaderer Tjekkoslovakiet. Dette standser reformprocessen som Dubcek havde igangsat
 • Bresjnev-doktrinen

  Bresjnev-doktrinen
  Formuleres i forbindelse med invasionen af Tjekkoslovakiet. En del af Sovjetunionens udenrigspolitik, der fastslog at socialistiske lande ikke er fuldt suveræne. Bresjnev bekræfter doktrinen ved sin tale den 12. november 1968
 • Ændring i Vesttysklands politik over for Østeuropa

  Ændring i Vesttysklands politik over for Østeuropa
  Sker en ændring i Vesttysklands politik, da de begynder at anerkende de østeuropæiske grænsedragninger. Indgå i 1972 en aftale med DDR, hvorved eksistensen af de to tyske stater bliver anerkendt.
 • Charta-77 dannes

  Charta-77 dannes
  En gruppe intellektuelle i Tjekkoslovakiet danner Charta-77, som kræver overholdelse af menneskerettighederne. Findes i de fleste østeuropæiske lande, inklusiv Sovjetunionen.
 • Berlinmurens fald

  Berlinmurens fald
  Kommunismens og Sovjetunionens sammenbrud.
  Mikhail Gorbatjov generalsekretær i Sovjetunionen forsøger at gennemføre et nyt reformprogram. Planøkonomien skal effektiviseres og ikke afskaffes for dermed at skabe et mere solidt grundlag for sovjetunionen som stormagt. Østberlin stiller sig bekymrede op for disse målsætninger og vælger fra start af, ikke at følge dem. Berlinmuren faldt endeligt om natten mellem torsdag 9. november og fredag 10. november 1989. Årsagerne til murens fald var det stær