Opløsning af østblokken

 • Period: to

  Stalin ved magten

  Rædselsregime, dræber millioner af mennesker kaldet udrensningen.
 • Period: to

  Ved magten: Bresjnev

 • Period: to

  Afstalinisering

  Blev de kommunistiske regimer installeret i østeuropa. De havde samme system som det sovjetiske etpartisystem, bare uden massemordende (som i sovjet i 1930).
 • Cubarevolutionen, DDR opstand og koreakrig slutter

 • Period: to

  Ved magten: (Nikita Khrusjtjov (generalsekretær 1953-1964)

 • Partiets 20. kongres, Khusjtjov holder "hemmelig" tale.

  Han holder en tale, der afsløre mange af Stalins forbrydelser og hans lig flyttes ud af mausoleet (hvor Lenin lå). Stalingrad og andre virksomheder, byer og uddannelsesinstutioner bliver omdøbt, så de ikke er opkaldt efter Stalins navn.
 • Uroligheder i Polen breder sigg til Ungarn

  Man foretog pga. urolighederne i Polen udskiftninger af partiledelsens top. herefter stoppedes landbrugskollektiviseringen (befolkningen glad). I Ungarn mistede Komunistpartiet kontrollen med situationen og denne ledelse udskiftedes også. Denne gik i samarbejde med ungarnske oppositionsgrupper. De dannede så en flerpartisregering, og ville trække sig fra den millitære alliance med Sovjetunionen. Der kom krig (sovjetisk hær kom).
 • Tilbageslag for Sovjetunionen pga. Ungarnsk oprør

  Skete der stramninger (i 1953 blev censuren lempet, forfattere og intellektuelle fik større ytringsfrihed.)
 • Nikita Khusjtjov holder hemmelig tale

  På partiets 20. kongres holdt Khusjtjov en "hemmelig" tale, afslørede han mange af Stalins forbrydelser. Før dette blev en del politiske fanger sluppet ud af lejrene. Stalin blev fjernet fra Mausoleet (hvor Lenin lå) og byer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner (stalingrad) bliver omdøbt (så de ikke er opkaldt efter Stalin).
 • Berlinmuren rejses

  Pga. alle flygtningene
 • Period: to

  Ved magten: Gorbatjov

  Berlinmuren falder i 1989. Han er den "første" magtherre der ikke ruller hele hæren ud og siger "vi gør lidt af hvad folket vil have"