Russia ussr

USSR: 1945-1991

 • Period: to

  KOMINFORM dannes

  Kominform var en samarbejdsorganisation mellem kommunistpartierne i Sovjetunionen.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Kommunistiske Nordkorea går til angreb på Sydkorea, for at forene de to stater under et kommunistisk styre.
 • Period: to

  Oprør i DDR - "Arbejderopstanden"

  Arbejderne i Østberlin strejker.
 • Stalin dør

  Stalin døde af officielt af en hjerneblødning den 5. marts 1953. Rygterne siger dog, at han døde af rottegift.
 • Period: to

  Den 20. partikongres, hvor Stalinismen afsløres

  Khrusjtjov holdt en tale, hvor han afslørede en masse af Stalins forbrydelser.
 • Period: to

  Oprør mod kommunismen i Ungarn

  Urolighederne i Polen bredte sig til Ungarn, og kommunistpartiet mistede kontrollede med situationen.
 • Period: to

  Khrusjtjov vinder kampen om magten i USSR

  Efter Stalins død i 1953, sikrede Khrusjtjov sig posten som ledende partisekretær, hvilket han brugte som base i den interne magtkamp.
 • Period: to

  Berlinmuren bygges

  For at forhindre øst-tyskerne i at flygte til vest, besluttede Sovjetunionen og DDR at rejse en mur.
 • Period: to

  Cubakrisen

  Khrusjtjov forsøger at opnå ligevægt i forhold til USA ved i al hemmelig at opsætte atommisiler på Cuba.
 • Period: to

  Breznjev bliver leder i USSR

  Khrusjtjov bliver afsat, og hans førstemand Breznjev bliver valgt som USSR's leder.
 • Period: to

  Khrusjtjov afsættes

  Han bliver afsat, bl.a. pga. hans håndtering af Cubakrisen.
 • Period: to

  Foråret i Prag

  Medierne bliver stadig friere i deres behandling af Tjekkoslovaktiets samfundsforhold af partiets magtmonopol og af Sovjetunionenes magt over Tjekkoslovakiet.
 • Period: to

  DDR blev oprettet som land

  Vesttyskland indgik en aftale med DDR, hvor man anerkendte eksistensen af to tyske stater.
 • Period: to

  Andropov bliver leder i USSR

  Andropov bliver leder i USSR efter Breznjev dør.
 • Breznjev dør

  Leonid Breznjev døde d. 10. november 1982.
 • Period: to

  Tjernenko bliver leder i USSR

  Tjernenko bliver leder i USSR efter Andropovs død.
 • Period: to

  Gorbatjov overtager magten efter Tjerenko

  Gorbatjov overtager magten efter at Sovjetunionen har været styret af oldinge.
 • Period: to

  Glasnost og Perestrojka

  Gorbatjovs løsning var sammenfattet med slagordene Glasnost som betyder åbenhed og Perestrojka som betyder omstrukturering.
 • Period: to

  "Solidaritet" opretes i Polen

  Det polske kommunistparti opgiver regeringsmagten.
 • Berlinmuren falder

  Regeringen i DDR åbner for fri passage mellem Øst- og Vestberlin.
 • Period: to

  Sovjetunionens fald

  Sovjetunionen var i opløsning, og for at forhindre dette, forsøgte en gruppe af konservative kommunister at afsætte Gorbatjov, men dette slog fejl, og de demokratiske kræfter i Sovjetunionen sejrede.
 • Period: to

  Borgerkrige i Jugoslavien og det tidligere USSR

  Der foregik omveltninger i de Østeuropæiske lande efter USSR's sammenbrud. Disse omveltninger var fredlige, undtagen i Jugoslavien, da det var en forbundsstat med flere nationaliteter.