Berlin Krisen 1945-1960 og Kommunsimen 1953-1968

 • Rusland får kommunisme

 • Tyskland bliver delt besættelseszoner

  USA, UK, Frankrig og USSR får hver deres besættelseszone i Vesttyskland
 • Østeuropa bliver kommunistiske

 • Period: to

  Marshallhjælpen

  USA støttede økonomisk de vestlige land ei Europa.
 • Sovjetisk øverstkommanderende forlader kontrolrådet

  Da Sovjet fik nys om at de vestlige lande diskurterede en valutareform, forlod de den øverstkommanderende de allieredes kontrolråd
 • Valutareform i de vestlige zoner

  Vestmagterne gennemfører valutareformen og tilspidser derved situationen.
 • USSR vej-og jernbanetrafikken indstilles

  Al vej- og jernbanetrafik fra Vesttyskland til Vestberlin indstilles af praktiske årsager
 • Luftbro sørger for forsyninger

  Der lander fly hvert tredje minut
 • DDR bliver grundlagt

  Stalins modtræk.
 • Kina bliver kommunistiske

 • Oprettelsen af de BRD og DDR

 • NATO dannes

  12 lande stifter det atlantiske forsvarssamarbejde
 • USSR fjerner alle restriktioner på vej- og jernbanespærringer

  Det er for at Vestmagterne ophæver deres modblokade. Desuden indså USSR at Vestmagterne kunne opretholde at få ressourcer ind i Vestberlin genenm luften.
 • Den Tyske forbundsrepublik i Vesttyskland bliver grundlagt

  Det er lige efter Berlinblokadens ophører.
 • Zonegrænsen mellem Vest og DDR bliver lukket med pigtråd og landminer

 • Stalin dør 1953

 • Khrustjtjov afstaliniserer

  Bliver klar over at en videreudvikling af samfundet under Stalins betingelser ikke var mulige. derfor afstalinisering.
  Afstaliniseringen rystede kommunistpartiernes autoritet i Østeuropa, som i forvejen kun havde beskeden støtte fra befolkningen, og hvis magt kun var kommet pga. den sovjetiske hær (undtaget Jugoslavien).
 • Arbejdere i Østberlin strejker

  Den russiske hær bliver sat ind, og opstanden stopper, efter at mange er blevet fængslet.
 • Arbejdere i Østberlin strække mod staten

  Få måneder efter Stalins død strækker befolkningen for første gang nu mod staten. den blev slået ned af sovjetisk militær meed massearrestationer og henrettelser.
 • Krig mellem ungarske oprører og ungarske hær

  25.000 mennesker dræbt og 200.000 flugtede til Vesten, grundet Ungarn ville trække sig ud af militær samarbejdet med Sovjet.
 • Period: to

  Tøbrud i Sovjetunionen

  Grundet Ungarnopstanden fra 1953 var der tale om et tøbrud hvor censuren lempedes og der kom mere ytringsfrihed. i 1958 skete der dog igen stramninger.
 • Ungarnopstanden

  kommunistpartiet mistede kontrollen med situationen. En flerpartisregering blev dannet. Ungarn trak sig derved ud af den militære alliance med Sovjet unionen.
 • Ungarnopstanden, frigørelsesforsøg

  kommunistpartiet mistede kontrollen med situationen. En flerpartisregering blev dannet. Ungarn trak sig derved ud af den militære alliance med Sovjet unionen.
 • Sovjet invaderer Tjekkoslovakiet

  Ortodokst Moskva-tro styre indsættes i Tjekkoslovakiet grundet deres opstand mod kommunismen.
 • Khrustsjov fremstiller ultimatum til Vestmagterne

  De skulle gå ind og gøre Vesttyskland til en demilitariseret fristad. Eller også skulle vestmagterne trække deres tropper ud af et demilitariseret Vestberlin, mens store sovjetiske og østtyske troppestyrker blev tilbage omkring byen. Så den amerikanske præsident Eisenhower afslog straks de sovjetiske krav.
 • Khrustsjov opbløder ultimatum

  Vestmagterne kunne beholde deres tropper i Vestberlin - men DDR skulle anerkendes og måtte kontrollere adgangsvejene til byen. Eisenhower ville undgå krig. På et topmøde i USA i september 1959 blev de to statsledere enige om en meget blød formulering: Berlin skulle ikke være permanent besat. Det havde jo heller aldrig været meningen.
 • Cuba bliver kommunistiske

 • Amerikansk fly skydes ned

  krisen intensiveres
 • Period: to

  Berlinmuren

 • Berlinmuren opføres.

  Denne dag kan man ikke længere bevæge sig fra DDR til Vestberlin
 • Khrustjtjov bliver afsat

  Khrustjtjov blev afsat i 1964 pga. at alt var gået galt. Hans økonomsike politik var slået fejl, og også udenrigspolitisk havde han lidt nederlag. At det havde været nødvendigt at bygge berlin-muren var et nederlag, og endnu alvorligere var det mislykkede forsøg på at stationere atomraketter på Cuba.
 • Period: to

  Sovjetsystemet stivner

  Selv når man fra centralt hold forsøgte at gennemføre reformer, løb initiativerne ud i sandet, bl.a. fordi de alle (det kollektive lederskab) tænkte på deres egne interesser. Som årene gik, stivnede det politiske system fuldstændigt.
 • Brezjnev tager over

  Brezjnev tager over i spidsen for et kollektivt lederskab, og Khrusjtjov blev en ikke-person, der ikke længere blev nævnt i medierne.
 • Reformkommusisten Alexander Dubeck vælges til partileder i TJekkoslovakiet

  etpartisstaten ophører.
 • Tjekooslovakiske forår

 • Brezjnev-doktrinen

  Fastslog at socialistiske lande ikke var suveræne. Over dem stod nemlig fællesskabet af socialistiske lande, dermed Sovjetunionen. Læresstreg på opstandelserne.
 • Østblok´ken falder sammen

  1989 Østblokken falder sammen, og Sovjetunionen bryder sammen, som Gorbaltjov lader det (han får nobelprisen for at gøre det). Berlinmuren falder