Sovus

Den kolde krig

 • Jalta konferencen

  Jalta konferencen
  Rosevelt, Churchill og Stalin mødtes for at vedtage blandtandet Tysklands deling og krigsskadeerstatninger. Mødet var fundamentet for Den Kolde Krig
 • Period: to

  Den kolde krig

 • Jerntæppet

  Jerntæppet
  Churchill erklærede at et jerntæppe havde lagt sig over. Konflikten mellem kapitalister og kommunisterne er nu en realitet.
 • Marschall planen

  Marschall planen
  Den amerikanske økonomiske hjælp gennem Marschall planen, som blev iværksat i 1948, blev et vigtigt instrument i bestræbelserne på at sikre vesteuropa mod kommunismen.
 • NATO

  NATO
  NATO er en forsvarsalliance. North atlantic treaty organisation. Den indgås i Washington på amerikansk initiativ mellem Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Island, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Portugal, Storbritannien og USA. USA drivende kraft. DK er med. Vestlig alliance. Grunde til at være med i USA, er at man i eu ligger tæt på sovjet. Fx dk. Hvis en i alliancen bliver angrebet skal alle i alliancen hjælpe.
 • Bundes rebrubblik deutscland ( BRD)

  Bundes rebrubblik deutscland ( BRD)
  BRD etableres. Det er en del af vesttyskland.
 • Warszawapagten

  Warszawapagten
  Vesttyskland optages i NATO under særlige vilkår. Vesttyskland måtte ikke råde over kemiske, biologiske og atomare våben. Warszawa-pagten stiftes. Pagten var en militær og politisk overenskomst, som også omfattede venskab, økonomisk og kulturelt samarbejde. Medlemslandene var Albanien, Bulgarien, Østtyskland, Polen, Rumænien, Sovjetunionen, Tjekkoslovakiet og Ungarn.
 • Sputnik - Romtraktaten underskrives

  Sputnik - Romtraktaten underskrives
  Sovjetunionen vinder kapløbet om at sende satellitter i kredsløb om jorden. Sputnik var navnet på de russiske satellitter, som opsendtes fra oktober 1957 til marts 1961. Opsendingen af satelitterne demonstrerede, at Sovjetunionen nu var i stand til at nå USA med atomvåben. Terrorbalancebegrebet opstår. De to supermagter er nu i stand til at udslette hinanden med atomvåben, uanset hvem der foretager det første angreb. Rom-traktaten underskrives. Det europæiske Fællesmarked EF oprettes af Belgie
 • Berlinmuren

  Østtyskland beslutter at opføre Berlinmuren rundt om Vest-Berlin for at stoppe flygtningestrømmen. Omkring 3½ mil. østtyskere havde benyttet sig af muligheden for at flygte til Vesten gennem Berlin.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  14-28 okt. I 1962 begynder Sovjetunionen at anlægge raketbaser på Cuba som en del af opbygningen af Cubas forsvar. Amerikanske U2-fly afslører opstillingen af offensive missiler, der vil kunne ramme USA. Khrusjtjov tilbyder at trække raketterne tilbage, hvis USA samtidig trækker NATO-opstillede missiler ud af Tyrkiet. Det nægter Præsident Kennedy. Verden synes nu på randen af atomkrig, men Khrusjtjov bøjer sig. Missiler i Tyrkiet fjernes også senere i skjul.
 • Mikhail Gorbatjov

  Mikhail Gorbatjov
  Mikhail Gorbatjov bliver ny øverste leder i Sovjetunionen, og han indføre små demokratiske tiltag, som gør at folket vil have mere demokrati. I 1986: Gorbatjov introducerer glasnost (åbenhed) og perestrojka (omstrukturering). En reform af forholdene i Sovjetunionen påbegyndes. Gorbatjovs tiltrædelse markerer begyndelsen til til enden på Den Kolde Krig. Oprustning og kold krig afløses af nedrustning og samarbejde. Atomkraftværket Tjernobyl rammes af en ulykke, der får katastrofale følger.
 • Murens fald

  Murens fald
  Berlinmuren gennembrydes den 9. november med den østtyske overgangsregerings billigelse. Symbolsk for afslutningen af Den Kolde Krig
 • Tyskland genforenes

  Tyskland genforenes
  Tyskland genforenes. På CSCE-konferencen i Paris undertegnes CFE-traktaten om begrænsning af konventionelle styrker i Europa. Samtidig underskrives et ”charter for et nyt Europa”, hvor staterne erklærer sig som tilhængere af demokrati og menneskerettigheder, herunder også den private ejendomsret - en markering af afslutningen på den kolde krig.
 • Sovjet opløst

  Sovjet opløst
  Sovjetunionen, bliver afløst af et statsforbund af selvstændige stater. Warszawapagtens militærsamarbejde ophører.