USSR 1945-1991

 • Period: to

  KOMINFORM

  Kommunistisk informationsbureau, afløser for komintern som opløstes under anden verdenskrig. Var samarbejdsorganisation for de kommunistiske partier.
 • DDR bliver oprettet som et land

 • Koreakrigen

  Denne dato opstod krigen mellem de to stater Nord- og Sydkorea. Årsagerne er stadig delvist ukendte.
 • Stalin dør

 • Period: to

  Nikita Khrusjtjov som generalsekretær for USSR

 • Arbejderopstande i DDR

  Efter Stalins død rejstes der opstande i DDR. Præcis datp kendes ikke.
 • Den 20. partikongres, hvor stalinismen afsløres

  Nikita Khrusjtjov, daværende generalsekretær, afslørede på den 20. partikongres stalinismen. Dette medførte at Stalins lig blev fjernet fra mausoleet på Den Røde Plads. Opstandene i Polen og Ungarn var følger af talen. En præcis dato kendes ikke.
 • Oprør mod kommunismen i Ungarn

  Fandt sted mellem den 23. oktover og den 4. november.
 • Berlinmuren rejses

 • Cubakrisen

  Cubakrisen er en betegnelse for de 13 dage i oktober 1962, hvor USA og Sovjetunionen gensidigt fremsatte trusler om at anvende atomvåben om nødvendigt.
 • Khrusjtov afsættes

 • Period: to

  Bresjnev som generalsekretær for USSR

 • Forår i Prag

  Efter Dubcek i januar 1968 blev partileder i Tjekkoslovakiet, reformerede han og lavede det der blev kaldt "socialisme med et menneskeligt ansigt". Tjekkoslovakiet blev besat af USSR, Polen, Ungarn og DDR, og Bresjnev doktrinen blev opsat. Denne siger, at socialistike lande ikke er fuldt ud suveræne, men at fællesskabet af alle socialistiske lande står over dem.
 • Solidaritet oprettes

  Solidaritet var et fagforbund i Polen der kæmpede imod kommunismen.
 • Bresjnev dør

 • Andropov bliver generalsekretær

  Andropov var generalsekretær fra den 12. november 1982 til hans død den 9. februar 1984.
 • Tjernenko bliver generalsekretær

  Generalsekretær fra 9. februar 1984 til 10. marts 1985
 • Gorbatjov bliver generalsekretær

  Generalsekretær fra 11. marts 1985 til 24. august 1991.
 • Glasnost og Perestrojka

  Glasnost = åbenhed og Perestrojka = omstrukturering.
  Det var Gorbatjovs ord om det nye Rusland han ville skabe.
 • Berlinmuren falder

 • Period: to

  Borgerkrige i Jugoslavien

 • Sovjetunionen opløses