History

Kronologiforløb

 • Period: 500 to Apr 9, 1050

  Tidlig europæisk middelalder

  Feudalsamfund
 • Apr 9, 600

  Islam dannes i mellemøsten

  Islam dannes i mellemøsten
 • Apr 16, 700

  Spanien kommer under muslimsk styrer

 • Jun 8, 793

  Vikinge angreb mod klosteret på Lindisfarne

 • Period: Apr 9, 800 to Apr 9, 1050

  Vikingetiden

 • Apr 9, 950

  Danmark blev kristnet

  Danmark blev kristnet
 • Period: Apr 9, 1000 to Apr 9, 1300

  Højmiddelalder

  Feuddalsamfund
 • Oct 14, 1066

  Slaget ved Hastings (England)

 • Period: Apr 16, 1095 to Apr 16, 1300

  Korstogene

 • Apr 9, 1241

  Indførelse af Jyskelov

 • Period: Apr 16, 1271 to Apr 16, 1295

  Marco Polo's rejse til mongolernes rige

 • Period: Apr 9, 1300 to Apr 9, 1453

  Senmiddelalder

  Feudalsamfund: menneskerne er bundet til hiinanden. bønderne opgav deres ejendomsret til jord til godsejerne for beskyttelse. Gud - kongen - gejstlige/kirken - adelige -bønder.
 • Period: Apr 16, 1300 to Apr 16, 1400

  Pest epidemi

 • Period: Apr 9, 1410 to

  Renæssancen

  Genopdagelse af antik græsk og romersk politisk orden og kultur.
  Kunst blev realistisk og naturtro
  Religion og overtro blev afløst af videnskab og rationalitet
  Astronomiske opdagelser
  Kirkens magt indskrænket
 • Apr 16, 1453

  Konstantinopel falder og bliver til Istanbul

  Falder til Muslimerne
 • Apr 9, 1492

  Columbus opdager Amerika

  Columbus opdager Amerika
 • Period: Apr 16, 1497 to Apr 16, 1499

  Vasco da Gama opdager søvejen til Indien ved at sejle syd om Afrika

 • Apr 9, 1517

  Martin Luther anklager kirken

  Martin Luther anklager kirken
 • Apr 16, 1517

  Reformation i Tyskland

  Reformation: opgør med den katolske kirke og dens afstadshandel
 • Apr 9, 1536

  Reformationen i Danmark

 • Period: to

  30. års krigen

 • Enevælde indføres i DK

 • Period: to

  Enevælde i DK

  Kongemagten i Danmark gøres arvelig.
  Adlen mister sine privilegier og sin magt.
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Periode med stor fremgang inden for videnskab, filosofi og statsstyre.
  Der blev sat spørgsmålstegn ved kirkens magt, religion og kongemagt.
 • Midten af 1700-tallet industriel revolution i UK

 • Period: to

  Industrialisering

  Stor industriel fremgang.
  Fabrikker skyder op i byerne og produktionen bliver mekaniseret.
  Samtidig: Urbanisering
 • Period: to

  Amerikanske uafhængighedskrig

 • Period: to

  Den franske revolution

  Den franske konge bliver væltet og senere henrettet.
  Adlen mister også sin magt og flygter til udlandet
  Den franske republik udråbes.
 • Marx.: Det kommustiske opstår

 • Danmark får sin Grundlov

  Danmark går fra enevælde til konstituelt monarki.
 • DK mister Slesvig-Holsten

 • Period: to

  Imperialisme

  Europæiske stater som UK, Tyskland, Frankrig, Belgien og Portugal kolonisere Afrika og Asien.
 • Tyskland samles

  Tyskland samles
 • Period: to

  1. verdenskrig

  Krigen blev udløst af mordet i Sarajevo den 28. juni 1914 på den Østrig-ungarske tronfølger, ærkehertug Franz Ferdinand, som blev myrdet af den serbiske nationalist Gavrilo Princip.
 • Versailles traktaten

  Versailles traktaten
  Blev underskrevet af Frankrig, Storbritannien, Belgien og deres allierede på den ene side og Tyskland på den anden side som afslutning på 1. verdenskrig.
 • Lenin dør, Stalin tager over

 • Hitler får magten

  Hitler får magten
 • Period: to

  2. verdenskrig

 • Angrebet på Pearl Harbor

  Angrebet på Pearl Harbor
  Da Japan med en styrke af 443 fly, 2 slagskibe, 3 krydsere, 9 destroyere og 2 tankskibe under ledelse af admiral Nagumo angreb den amerikanske stillehavsflåde på Pearl Harbor, Hawaii.
 • Period: to

  Den kolde krig

 • Period: to

  Forenede Nationer (FN)

  En verdensorganisation, der blev dannet efter 2. verdenskrig den 24. oktober 1945 af 51 stater. Organisationen havde det formål at forhindre en verdenskrig i at opstå nogensinde igen. Menneskerettighederne er blevet formuleret i FN.
 • Marshallhjælpen

 • Trumandoktrinen

  Marshall
  Truman
 • Period: to

  Warszawa-pagten

  Reelt var alliancen en cementering og formalisering af den sovjetiske magt over det kommunistiske Øst- og Centraleuropa, idet Sovjet fuldstændigt dominerede Warszawapagten. Organisationen blev stiftet den 14. maj 1955 som reaktion på Vesttysklands indtræden i NATO og blev officielt opløst ved et møde i Prag den 1. juli 1991.
 • Period: to

  Den Europæiske Union

  Efter Anden Verdenskrig var der politisk interesse for et øget samarbejde imellem de vesteuropæiske stater for at genopbygge Europa og forebygge ny krig mellem Frankrig og Vesttyskland.
  IFællesskabets grundlæggende medlemmer Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Vesttyskland, der underskrev Paristraktaten i 1951.
 • Period: to

  Berlinmuren

  Den skilte Vestberlin fra Østberlin og resten af DDR. Det var DDR, der lukkede grænsen mellem de to dele af Tyskland (BRD og DDR). Formålet med muren var officielt at beskytte DDR's indbyggere mod fascisme. Den reelle årsag til byggeriet af muren var at forhindre, at befolkningen flygtede til det rigere og demokratiske vesten, hvilket ville medføre en økonomisk kollaps for DDR.
 • Cubakrisen

 • Tjernobyl

  Tjernobyl
  Atomulykken i Tjernobyl var en ulykke, der indtraf lørdag den 26. april 1986 på Tjernobyls atomkraftværk i Ukraine i det daværende Sovjetunionen.
 • Nyordning af Europakortet