Den Kolde Krig

 • Atlantpagten

  Atlantpagten
  Traktaten om oprettelsen af Atlantpagten blev underskrevet i Washington af 12 Lande. Foruden lande der tidligere havde indgået Vestunionen: Storbritanien, Frankrig, Belgien, Luxenborg, Holland og Vesttyskland drejede det sig også om Canada, Portugal, Italien, Danmark, Norge og Island.
 • Period: to

  Vigtige Datoer under den Kolde Krig

 • Josef Stalin dør

  Josef Stalin dør
  Partiledelsen bliver klar over at de ikke kan viderudvikle samfundet foruden en "afstalinisering" hvilket gid ud på at ryste kommunistpartierne i Østeuropa. Dette blev bl.a. udført ved at Nikita Khrusjtjov afslørede en række forbrydelser Stalin havde begåaet.
 • Arbejdere i Østberlin strejker

  Arbejdere i Østberlin strejker
  Strejkerne bliver den første krise i DDR efter Stalins død, og ender med massearrast og henrettelser
 • Uroligheder i Polen og Ungarn

  Uroligheder i Polen og Ungarn
  Disse urolighedern kom som en senere reaktion på Stalins død og blev af sovjet afhjulpet ved at udskifte ledere og imødkomme nogle få befolknings ønsker som fx. stop af landbrugskollektivisereingen. Urolighederne i Ungarn var ikke så nemt afværget, da oppositionsgrupperne i landet ønskede at trække sig ud af den militære alliance med sovjet. Dette medførte at sovjet sendte deres tropper ind i Ungarn hvor mange ungare døde eller måtte flygte
 • Berlinmuren rejses

  Berlinmuren rejses
  Sovjet og DDR besluttede at rejse en mur som gjorde det næsten umuligt at flygte fra øst til Vestberlin. Muren blev et symbol på Europas deling og på de kommunistiske landes undertrykkelse af egne befolkninger.
 • Khrusjtjov afsættes

  Khrusjtjov afsættes
  Manden der havde stået i spidsen for afstaliniseringen af sovjet led nederlag. Både udenrigspolitisk og mht. økonomien. Det blev også set som et nedlag at det havde været en nødvendighed for Khrusjtjov at bygge Berlinmuren da det viste at der var et reelt problem i sovjet. Han afløses af et kollektivt lederskab anført af Leonid Brezjnev der foretager endnu en omskrivning af den sovjetiske partihistorie.
 • Alexander Dubcek vælges til partileder i Tjekkoslovakiet

  Alexander Dubcek vælges til partileder i Tjekkoslovakiet
  Han var reformaskommunist. I løbet af foråret og sommerern fik medierne mere plads til kritik og stille og roligt blev etpartiet undergravet og der blev indført et flerpartisystem. Dette får sovjet til at presse Tjekkoslovakiet og da Alexander Dubcek siger nej til igen at stramme forholdene, invadere sovjet Tjekkoslovakiet. Med valget indletdtes en helt ny politisk kurs hvor grænserne til ytringsfriheden udvidedes dramatisk
 • Andrej Amalrik udgiver bogen "Vil Sovjetunionen eksistere indtil 1984?"

  Andrej Amalrik udgiver bogen "Vil Sovjetunionen eksistere indtil 1984?"
 • Helsinki aftalen

  Helsinki aftalen
  Her deltog USA, Canada og samtlige europæiske og blev enige om en tredelt sluttraktat
 • Forhandling mellem Supermagter

  Forhandling mellem Supermagter
  I 1985 blev de 2 supermageter enige om at forhandle om nedrustning, mellemdistanceraketter og missilskjold rundt om USA, som skulle beskytte mod atommissler.