Cold war

Den Kolde Krig - med fokus på Europa

 • Atlantpagten underskrives

  Atlantpagten underskrives
  Atlantpagten underskrives i Washington D.C af følgende lande: USA, Ca­na­da, Stor­bri­tan­ni­en, Fran­krig, Hol­land, Bel­gi­en, Lux­em­bourg, Nor­ge, Dan­mark, Is­land, Ita­li­en og Por­tu­gal.
  Dette anses for etableringen af NATO (North Atlantic Treaty Organization)
 • Period: to

  Den Kolde Krig (fokus: Europa)

 • Murens Fald

  Murens Fald
  Natten mellem 9. og 10. november 1989 bliver det muligt for tyskere bosat i Østberlin at passere til Vestberlin. Baggrunden var længere tids økonomisk og politisk krise i Sovjetunionen, som havde ført til uroligheder i en række Østeuropæiske lande. I månederne inden havde mange DDR-borgere haft held med at flygte til Vesten via Tjekkoslavakiet og Ungarn, hvilket havde lagt pres på styret i DDR