Berlinermuren

 • Period: to

  i 1930érne blev der gennemført en del massemord

 • Period: to

  De kommunistiske regimer, der 1944-48 var blevet installeret i Østeuropa, var små kopier af samme system.

 • Period: to

  USA, Sovjetunionen, Storbritannien og Frankrig fået hver sin besættelseszone i Berlin

 • den sovjetiske øverstkommanderende forlod det allierede kontrolråd for Tyskland

 • Forår: USA, Storbritannien og Frankrig enige om at give udviklingen af de tre vestlige zoner i Tyskland

  I foråret 1948 blev USA, Storbritannien og Frankrig enige om at give udviklingen af de tre vestlige zoner i Tyskland forrang frem for tysk genforening
 • Marshallplanen

  Vestmagterne støttede fra 1948 udviklingen af en vesttysk økonomi gennem Marshallplanen. De ville opbygge et politisk demokrati i de vestlige zoner.
 • vej- og jernbanetrafikken fra den vestlige del af Tyskland til Vestberlin indstilledes

  Den 24. juni 1948 bekendtgjorde Sovjetunionen, at vej- og jernbanetrafikken fra den vestlige del af Tyskland til Vestberlin indstilledes af "praktiske" årsager.
 • Period: to

  600.000 flygtede til Vesttyskland

 • NATO stiftes i april 1949

  I april 1949 stiftede 12 lande det atlantiske forsvarssamarbejde NATO (North Atlantic Treaty Organization). Deltagerlandene var: USA, Canada, Storbritannien, Holland, Belgien, Luxembourg, Frankrig, Italien, Danmark, Norge, Island og Portugal.
 • Sovjet fjernede alle restriktioner på færdslen til Vestberlin til gengæld for, at vestmagterne ophævede deres modblokade

 • Berlinblokadens ophør

 • Tyske forbundsrepublik (vesttyskland) grundlagt

 • DDR stiftes

  Stalins modtræk blev, at han i efteråret 1949 lod SED oprette en østtysk stat, Den Tyske Demokratiske Republik (DDR).
 • Period: to

  ovjetunionen trak store krigsskadeerstatninger ud af sin zone

  Sovjetunionen trak store krigsskadeerstatninger ud af sin zone. Erstatningerne udgjorde omkring 1950 hen mod en fjerdedel af bruttonationalproduktet (BNP) i Østtyskland
 • Stalin i 1952 opfordrede DDR's ledere til at sætte øget kraft bag opbygningen af deres egen stat

  Vi ved nu, at Stalin i 1952 opfordrede DDR's ledere til at sætte øget kraft bag opbygningen af deres egen stat
 • Stalin der blev persondyrket og havde nået usete højder døde

 • Få måneder efter Stalins død, indtraf den første krise da arbejderne i Østberlin strejkede

 • Fra 1953 havde der været et "tøbrud", hvor censuren lempedes og forfattere og intellektuelle fik større ytringsfrihed.

 • Period: to

  Nikita Khrusjtjov var partileder 1953-1964, han afstaliniserede

 • Period: to

  østtyske regime kollektiviserede landbruget

  Det østtyske regime kollektiviserede landbruget i slutningen af 1950'erne, og mange tidligere selvstændige landmænd valgte at forlade landet. Også et stort antal højtuddannede tog til Vesten. En ting var den politiske undertrykkelse. Men de kunne opnå betydeligt højere lønninger i Vesttyskland
 • en mængde politiske fanger blev sluppet ud af lejrene, og på partiets 20. kongres i 1956 holdt Khrusjtjov en såkaldt "hemmelig tale", hvori han afslørede en lang række af Stalins forbrydelser.

 • Uroligheder i Polen, imødekommes ved skiftninger i partiledelsens top.

 • Efter 1956 skete der igen stramninger, selv om tilstandende slet ikke blev ført tilbage til Stalintidens.

 • Sovjetunionen i 1957 sendte Jordens første ubemandede rumsonde "Sputnik" i kredsløb om Jorden

 • Men af hensyn til sammenholdet i NATO måtte der ingen tvivl være om USA's vilje til at forsvare Vestberlin

  Eisenhower nægtede at lade amerikanske styrker kontrollere af DDR-styrker ved udfaldsvejene fra Vestberlin, da DDR forsøgte at indføre en sådan kontrol i efteråret 1958. Han fik NATO til at bakke op om en eventuel militær aktion i Berlin.
  Eisenhower nægtede at lade amerikanske styrker kontrollere af DDR-styrker ved udfaldsvejene fra Vestberlin, da DDR forsøgte at indføre en sådan kontrol i efteråret 1958. Han fik NATO til at bakke op om en eventuel militær aktion i Berlin.
 • Khrustsjov opbløder ultimatum

 • Efter revolutionen på Cuba i 1959 erklærede denne stat, at den tilhørte den socialistiske lejr.

 • 1960 Igen Berlinkrise: DDR tager initiativet

  Den 1. maj 1960 skød sovjetisk luftforsvar et amerikansk spionfly - et U2-fly - ned. Piloten Gary Powers blev taget til fange og fremvist på en pressekonference. Forholdet mellem supermagterne blev igen forværret
 • præsident Kennedy holdt en tv-tale

 • spærrede østtyske politistyrker uden varsel zonegrænsen i Berlin med pigtråd.

  Tidligt om morgenen den 13. august 1961 spærrede østtyske politistyrker uden varsel zonegrænsen i Berlin med pigtråd.
 • Khrusjtjov, der havde stået i spidsen for afstaliniseringen i Sovjetunionen, blev afsat i oktober 1964.

 • gennemføres en valutareform i de vestlige zoner