Ärkamisaeg

By Pochka
 • Period: 1343 to 1345

  Jüriöö ülestõus

  Oli Harjumaal, Läänemaal ja Saaremaal toimunud ülestõus.Vastuhakk algas 23. aprillil Taani kuningale kuuluval Harjumaal.
 • Period: to

  Suur näljahäda Eestis

  Tõenäoliselt oli tegemist kõige rängema näljahädaga, mis Eesti alasid kunagi tabanud on.
 • Asutatakse Tartu Ülikool

  Asutatakse Tartu Ülikool
  Eesti vanim ja suurim tegutsev ülikool.
 • Narva lahing

  Narva lahing
  Rootsi kuningriigi ja Vene tsaaririigi vägede vahel. Rootsi väed saavutasid selles veenva võidu.
 • Eestimaa Kirjanduse Ühingu asutamine

  Eestimaa Kirjanduse Ühingu asutamine
  Baltisaksa teadusühing, mis tegutses Tallinnas aastail 1842–1940. Ühingul oli oma muuseum ja raamatukogu.
 • Revolutsioonid Euroopas

  Revolutsioonid Euroopas
  Mõnes riigis tuntud ka kui Rahvaste kevad, Rahvaste ärkamine või Revolutsiooni aasta.
 • Esimene Perno Postimehe number

  Esimene Perno Postimehe number
  Väljaande asutas Johann Voldemar Jannsen. Ilmus 1857–1886. Oli esimene eestikeelne perioodiline nädalaväljaanne. Tänapäevases keeles on Pärnu Postimees.
 • Uus talurahvaseadus, Mahtra sõda

  Uus talurahvaseadus, Mahtra sõda
  Eesti talupoegade ja karistussalklaste vaheline kokkupõrge 14. juunil 1858. aastal Juuru kihelkonnas Mahtra mõisas.
 • Pärisorjuse kaotamine Venemaal

 • Kalevipoeg

  Kalevipoeg
  Friedrich Reinhold Kreutzwaldi poolt Eesti rahvaluuleaineil koostatud Eesti rahvuseepos.Mida peetakse üheks eesti kirjanduse olulisemaks teoseks ning selle motiive on hiljem kasutanud mitmed kunstnikud,heliloojad ja kirjanikud.Samuti oli teosel roll Eesti rahvusliku eneseteadvuse väljakujunemisel.
  Pärast Faehlmanni surma 1850 jätkas Õpetatud Eesti Seltsi palvel tööd eeposega Virumaalt pärit ja Tartu Ülikoolis õppinud Võru linnaarst Friedrich Reinhold Kreutzwald. Lõplik versioon ilmus 1862.aastal
 • Vanemuise ja Estonia selts

  Vanemuise Selts on ühendus, mis tegeles algselt peamiselt koorilaulu, ettekande- ja peoõhtutega, millele hiljem lisandus ka näitemäng. Selts asutati Johann Voldemar Jannseni eestvedamisel 1865. aasta jaanipäeval.
  Sügisel asutas grupp Tallinna elanikke Viru tänaval asuvas kaupmees Trummeri majas laulu-ja mänguseltsi Estonia.
 • Esimene üldlaulupidu

  Esimene üldlaulupidu
  Toimus 30. juunil–2. juulil 1869. aastal Tartus.Esimese üle-eestilise laulupeo idee algataja, peamine elluviija ja üldjuht oli Johann Voldemar Jannsen. Üldlaulupeo korraldas meestelauluselts Vanemuine.Laulupeol osales 4 orkestrit 56 puhkpillimängijaga ja 822 lauljat ehk kokku 878 esinejat.
 • Eesti Kirjameeste Selts

  Eesti Kirjameeste Selts
  Oli Tartus aastail 1871–1893 tegutsenud teaduslik selts. Selts andis välja aastaraamatut ja toimetisi ja korraldas kirjandusvõistlusi.
 • Telefoni leiutamine

 • Jakobson asutab ajalehe Sakala

 • Rahvaluule suurkogumimine

 • Sinimustvalge lipu pühitsemine

  Sinimustvalge lipu pühitsemine
 • Algab venestamine

 • Esimene film, raadio leiutamine

 • Eesti Kirjanduse Seltsi loomine

  Organisatsioon, mille eesmärk on kirjanduse, teaduse ja kunsti edendamine Eestis, oma maa ja rahva igakülgne tundmaõppimine ning tehtud töö tulemuste kättesaadavaks tegemine rahvale. Seltsi juhatus asub Tartus.
 • Eesti Rahva Muuseumi asutamine

  Eesti Rahva Muuseumi asutamine
  Eesti kultuuri ja Eesti ajaloo ning soome-ugri rahvaste muuseum Tartus. Asub ka tänapäeval.
 • Period: to

  Esimene maailmasõda