47c42852 98b1 476f a46d 8b7aa7015294

שרה גיבורת נילי Michael Dunn

By 19Mdunn
 • אהרון חזר מטיול

  אהרון חזר מטיול
  אהרון הלך בכל רחבי הארץ למפעלי מחקר. הוא חוקר צמחים והוא מפורסם. כשהוא חזר, שאלה שרה אם תוכל לרכוב על הסוס. אהרון לא רצו שהיא הולכת לעיר והוא הסכים.
 • התורכים חשבו שאלכס הרג מישהו

  התורכים חשבו שאלכס הרג מישהו
  אלכס דחף מישהו והוא קם והלך. אחר מכך, התורכים באו לבית אהרונסון והם אמרו שאלכס הרגו מישהו. כולם היו מבולבל. הם היו צריכים לשלם כסף. התורכים פישל הבית שלהם והלכו.
 • האמא של שרה מתה

  האמא של שרה מתה
  האמא של שרה מתה. היא לא הכימה ממיטה שלה. היא הייתה חולה מאוד. הרצונה האחרונה שלה היה ששרה התחתנו.
 • שרה התחתנה

  שרה התחתנה
  שרה התחתנה עם חיים אברהם. הוא איש ישן יותר והוא גר בתורכיה. הוא הבטיח שיש לו בית גדול ושהוא לקחת אותה למקומות ולמחזות נחמדים. שרה זז לתורכיה הרחק ממשפחתה.
 • מלחמה בתורכיה

  מלחמה בתורכיה
  היה מלחמה בתורכיה ושרה הייתה מבולבלת
 • שואה ארמנית

  שואה ארמנית
  השואה הארמנית התחילה ב 24 באפריל 1915. 1.5 מיליון אנשים מתו. השואה הארמנית הייתה באמצע מלחמת העולם הראשונה. העותומנית הרגו את כל הגברים ואחר מכך הם גירשו האישות והילדים. העותומנים לקחו הארמנים בצעדות מוות. היום, תורכיה מחיש שהשואה הארמנית קרה. אנחנו יודעים מה הארמנים צריכים לעבור כי היה שואה ש6 מיליון יהודים מתו. זה חשוב לזכור מה שקרה. שרה הייתה על רכבת והיא ראה אמא שמתה ותינוק שרעב.
 • שרה הצטרף בנילי

  שרה הצטרף בנילי
  כששרה בא לזכרון יעקב אהרון הסביר על נילי לשרה. היא הצטרף בנילי והיא לוקח מידע ומתרגם אותו לכתב סתרים. לילה אחת, היא רצתה ללכת למים לתת מידע לאנגלים אם מנשה.
 • נילי נפל

  התורכים היו חשוד שמישהו ריגול בצבה התורכי. חיילים תורכים מכו את שרה והם עינו אותה כי שרה לא אמרה איפו יוסף. כולם בנילי הלך באוניות למצרים. שרה לא הלכה. התורכים ידעו את הכל בנילי.
 • התורכים מצאו את שרה

  שרה שלחה יונת-דואר שהייתה נקבה. יונים שנקבות גרועים יותר מגברים. משהו מצא את היונה ונתן את היונה לתורכים. התורכים מצאו את שרה והם ידעו שהיא מרגלת. הם מתחפש הבית אבל הם לא מצאו כלום.
 • שרה מתה

  שרה לא יכלה להמשיך לחיות כי התורכים עינו אותה. הגוף שלה היה כועב מאוד מהעינויים. היא בקשה ללכת לבית של האבא שלה כדי להחליף בגדים. הבגדים שלה היו מכוסה בדם. היא אמרה שהיא צריכה לשטוף את פניה. היא כתבה פתק קצר לאהרון. היא מצא אקדח קטן בשירוטים והיא התאבדת. התורכים רצו להציל אותה כי היא ידעה הרבה מידע.