verlichting en revolutie tijdlijn

 • Frankrijk in oorlog met Spanje , opstanden braken uit

 • dood van Kardinaal Mazarin , absolute macht Lodewijk

 • paleis van Versailles klaar

 • edict van Nantes opgeheven

 • Jocobus wordt koning van Engeland

 • Locke ging dood

 • encyclopedie gemaakt

 • rousseau publiceert het Sociaal Contract

 • Patriottenbeweging

 • start Franse revolutie

 • grondwet

 • oorlog tegen Oostenrijk

 • Lodewijke XVI wordt onthoofd

 • Marie-Antoinette en Lodewijk XVI

 • Bataafse republiek

 • Napoleon wordt alleenheerser

 • Napoleon kroont zichzelf tot keizer

 • Napoleons tocht naar Rusland

 • Napoleon ontsnapt van Elba

 • Slag bij Waterloo