Nieuwste tijd tijdlijn

 • franse revolutie

  franse revolutie
 • directoire

  directoire
  burgergezinde regering
  (leger aan de macht)
 • Napoleon

  Napoleon
  1799: staatsgreep van Napoleon = Corsicaan en generaal in het Franse leger.
  1804: Napoleon kroont zichzelf tot keizer tijdens de ondergang van Napoleon =
  * 1813: nederlaag in 'volkerenslag' bij Leipzig
  * 1815: nederlaag in Waterloo
 • congres van wenen

  congres van wenen
  deelnemers: Oostenrijk, Pruisen, Rusland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk
 • vereningd koninkrijk der nederlanden

  vereningd koninkrijk der nederlanden
  VKN = een gedwongen, kortstondig huwelijk
 • onafhankelijkheid van België

  onafhankelijkheid van België
  is de gewapende opstand in 1830 tegen koning Willem I der Nederlanden die tot afscheiding van de zuidelijke provincies leidde en tot de onafhankelijkheid van België.
 • liberalisme

  liberalisme
  Een formele samenwerking tussen de liberale politici ontstond in 1846, het jaar waarin de Liberale Partij werd opgericht. grondlegger van het liberalisme, John Locke
 • eerste wereldoorlog

  eerste wereldoorlog
  1914-1918
 • verdrag van Versailles

  verdrag van Versailles
  ook Vredesverdrag van Versailles of Vrede van Versailles genoemd, was een verdrag tussen Duitsland en de Entente en het belangrijkste van de vijf in voorsteden van Parijs in 1919-1920 gesloten verdragen, waarmee de Eerste Wereldoorlog formeel werd beëindigd.
 • tweede wereldoorlog

  tweede wereldoorlog
  1940-1945