• Period: to

  Tijd van pruiken en revoluties

 • Amerikaanse revolutie

 • Verklaring van de Rechten van de Mens

 • Bestorming van de Bastille

 • Period: to

  Terreur Robespierre

 • Koning Lodewijk XVI onthoofd

 • Robespierre onthoofd

 • Franse inval Nederland

 • Napoleon grijpt de macht

 • Napoleon keizer

 • Lodewijk-Napoleon wordt koning van Nederland

 • Nederland wordt Franse provincie

 • Napoleons veldtocht naar Rusland

 • Congres van Wenen

 • Napoleon wordt veslagen bij Waterloo