Tijdlijn cursus semester 1

 • Begin Franse revolutie

  Begin Franse revolutie
  Het Franse volk komt in opstand tegen de adel of meerbepaald koning Lodewijk XIV.
 • Directoire

  Directoire
  In Frankrijk komt er het "directoire" aan de macht: een burgergezinde regering bestaande uit rijke burgerij.
  Afbeelding: Paul Barras, één van de belangrijkste leden van het directoire.
 • Staatsgreep Napoleon: instelling consulaat

  Staatsgreep Napoleon: instelling consulaat
  De Corsicaanse generaal Napoléone di Buonaparte komt aan de macht in Frankrijk. Hij stelt een nieuwe regeringsvorm in: het consulaat, waarbij drie consuls Frankrijk besturen. Napoleon wordt zelf de eerste consul. De andere 2 consuls hebben feitelijk geen macht, dus Napoleon is een verborgen alleenheerser.
 • Napoleon kroont zichzelf tot keizer

  Napoleon kroont zichzelf tot keizer
  Napoleon kroont zichzelf na een referendum tot keizer. De paus (die traditioneel keizers kroont) mag enkel de plechtigheid bijwonen.
 • Mislukte inval in Rusland: begin van Napoleons ondergang

  Mislukte inval in Rusland: begin van Napoleons ondergang
  Napoleon valt met een leger van 600.000 manschappen Rusland binnen. De inval draait echter uit op een groot fiasco en Napoleon keert met minder dan 60.000. manschappen terug naar Frankrijk.
 • Volkerenslag bij Leipzig: verbanning naar Elba

  Volkerenslag bij Leipzig: verbanning naar Elba
  Opnieuw leidt Napoleon een grote nederlaag: ditmaal nabij Leipzig tegen grote geallieerde anti-Franse coalitie bestaande uit Pruisen, Rusland en Oostenrijk. Napoleon wordt verbannen naar Elba.
 • Ontsnapping van Elba: Slag bij Waterloo en verbanning naar Sint-Helena

  Ontsnapping van Elba: Slag bij Waterloo en verbanning naar Sint-Helena
  Napoleon blijft niet lang op Elba: hij weet te ontsnappen en keert terug naar Frankrijk, waar hij zichzelf weer installeert en een veldtocht begint tegen zijn vijanden. Dit leidt tot de Slag bij Waterloo, waar hij wordt verslagen door een gemend Engels-Nederlands-Pruisisch leger. Hierna wordt hij verbannen naar Sint-Helena, waar hij in 1821 zal overlijden.
 • Congres van Wenen: Restauratie en VKN

  Congres van Wenen: Restauratie en VKN
  Napoleon is verslagen en de overwinnende landen komen samen in Wenen (samen met Frankrijk) om te beslissen over de toekomst van Europa. Ze besluiten om de samenlevingsvorm van voor de Franse Revolutie te herstellen (Restauratie). Daarnaast wordt er besloten tot de creatie van bufferstaten: het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is er daar zo eentje van
 • Period: to

  Willem I heerst als verlicht despoot over het VKN

  de protestantse Willem van Oranje-Nassau wordt in 1815 koning van het VKN. Hij krijgt echter onmiddellijk het katholieke zuiden tegen zich en krijgt de grondwet er enkel door met behulp van "Nederlandse Rekenkunde". In 1830 wordt het zuiden (als België) onafhankelijk.
 • Verschillende opstanden in Europa

  Verschillende opstanden in Europa
  In heel Europa breken opstanden en revoluties uit: Frankrijk, Polen,...
  Afbeelding: Julierevolutie in Frankrijk.
 • Begin Belgische Revolutie

  Begin Belgische Revolutie
  Na een lange periode van ontevredenheid over het beleid van Willem I begint de Belgische Revolutie tijdens een opvoering van de opera "La Muette de Portici".
 • Oprichting Burgerwacht in België

  Oprichting Burgerwacht in België
  Na de relletjes en plunderingen aan het begin van de Belgische Revolutie richt de burgerij een burgerwacht om orde op zaken te stellen. Willem I komt wel nog met een legermacht naar Brussel, maar een groot deel van het leger (dat ook uit Belgen bestond) deserteert. Willem I twijfelt en een scheiding wordt onvermijdelijk.
 • Belgische onafhankelijkheid

  Belgische onafhankelijkheid
  In Brussel wordt er een voorlopig bewind aangesteld dat op 4 oktober de Belgische onafhankelijk uitroept.
 • Instelling Belgische grondwet

  Instelling Belgische grondwet
  België wordt een constitutionele parlementaire monarchie. Er wordt een liberale grondwet opgesteld. België wordt door andere landen officieel erkend als onafhankelijk land.
 • Leopold I wordt koning der Belgen

  Leopold I wordt koning der Belgen
  De Duitse prins Leopold van Saksen-Coburg en Gotha legt de eed af als koning der Belgen.