Hoofdstuk 6

 • Staten-Generaal

  Staten-Generaal
  Het doel was de belastingen te regelen. De derde stand zou meer moeten gaan betalen en de adel en geestelijkheid zouden dit keer ook een bijdrage moeten leveren aan de schatkist. Van de derde stand waren er vooral de rijkere burgers. Er waren geen armen en boeren bij, hoewel die officieel ook tot de derde stand behoorden. De drie groepen kregen direct ruzie met elkaar. de koning kon er weinig tegen doen. De ruzie liep zo hoog op dat de derde stand een aparte vergadering uitriep.
 • Nationale Vergadering

  Nationale Vergadering
  De Vergadering van de derde stand
 • Bestorming van de Bastille

  Bestorming van de Bastille
  Dit was een kasteel in Parijs waar gevangen zaten opgesloten en wapens werden bewaard. Het was echter niet streng bewaakt en de Parijzenaars hadden het snel in handen. Later is men deze gebeurtenis gaan zien als het startschot voor de revolutie. Maar de burgers hebben het zelf waarschijnlijk niet zo bedoeld. Zij wilden vooral hun woede over hun honger en het harde optreden van leger uiten.
 • Period: to

  Revolutie in Frankrijk

 • Verklaring van de rechten van de mens en burger

  Hierin was vastgelegd dat iedereen vrijheid van godsdienst en meningsuiting moest hebben en dat iedereen voor de wet gelijk was.
 • Period: to

  Eerste Franse Republiek

 • Onthoofding van Lodewijk XVI

  Onthoofding van Lodewijk XVI
  De doodstraf werd op maandag de 21e op de Place de la Révolution (tegenwoordig Place de la Concorde) voltrokken met de guillotine. De 39-jarige Louis Capet werd 's ochtends om 9 uur in een glazen koets naar de gerechtsplaats gevoerd (de vernedering van de kar van de beul werd hem bespaard). Naast hem zat de burgemeester, tegenover hem twee biechtvaders. Er waren 50.000 militairen op de been om de stoet te bewaken.
 • Onthoofding van Robespierre

  Onthoofding van Robespierre
  Robespierre vond dat de revolutie nog lang niet ver genoeg gegaan was, Alle tegenstand tegen de nieuwe regering moest hard de kop ingedukt worden De revolutie sloeg om in een burgeroorlog. Robespierre oefende een ware Terreur uit, die 40.000 Fransen het leven kosten. Toen hij ook zijn eigen mensen naar de guillotine begon te sturen, werd hij zelf onthoofd.
 • Bataafse Republiek

  In 1795 trok het Franse revolutieleger de Nederlandse grens over; veel Oranjegezinde regenten en stadgouden WIllem V vluchten. De Patriotten namen de macht over en riepen de Bataafse Republiek uit.
 • Period: to

  Bataafse Republiek

  Nederland was zelfstandig, maar je zou kunnen zeggen dat Nederland het kleine broertje was van Frankrijk. Dit noemen we een vazal staat. Omdat Nederland onder zo grote invloed stond van Frankrijk, kon Napoleon ook zijn broer tot koning benoemen.
 • Staatsgreep Napoleon

  Staatsgreep Napoleon
  De radicale regering kreeg steeds minder steun van de bevolking en in 1799 pleegde een populairde legeraanvoerder -Napoleon Bonaparte - een staatsgreep. Napoleon draaide veel veranderingen van de revolutie terug. Hij maakte van Frankrijk weer een land met orde.
 • Napoleon gekroond tot keizer

  Napoleon gekroond tot keizer
  Om nog duidelijker te maken dat hij alle macht in hadden had, kroonde Napoleon zichzelf in 1804 tot keizer.
 • Lodewijk Napoleon koning van Holland

  Lodewijk Napoleon koning van Holland
  In 1806 stuurde Napoleon zijn broer Lodewijk Napoleon naar Nederland om hier koning te worden. De Bataafse Republiek werd opgeheven en voortaan was Nederland het Koninkrijk Holland.
 • (Verenigd) Koninkrijk der Nederland

  Napoleon was verslagen en verbannen. Tijdens het Congres van Wenen besloten andere Europese landen wat er met Nederland moest gebeuren. Het werd een koninkrijk, samengevoegd met België en Luxemburg. De zoon van de laatste Oranjestadhouder kreeg de macht aangeboden. Koning Willeam Alexander stamt af van deze koning Willem I.
 • Napoleon verslagen bij Waterloo

  Napoleon verslagen bij Waterloo
  Op 18 juni 1815 verzamelde zich een grote troepenmacht bij het Belgische plaatsje Waterloo. Napoleon was niet opgewassen tegen de ractieken van de Engelse genraal Wellington en werd definitief verslagen.