nieuwste tijd

By khira
 • Franse revolutie

  Franse revolutie
  domein = politiek
 • burgergezinde regering

  directoire
  domein = politiek
 • staatsgreep napoleon

  staatsgreep napoleon
  domein = politiek
 • consulaat van napoleon

  consulaat van napoleon
  = Schijndemocratie of vermomde alleenheerschappij.
  Het Franse volk protesteert -> rust en vrede, economische heropleving, concordaat met de paus, heeft geheime politie en perscensuur.
  - populariteit versterkt door idealiserende portretten.
 • zelfkroning van Napoleon

  zelfkroning van Napoleon
  Napoleon kroont zichzelf tot keizer.
  - Toont aan dat hij machtiger is dan de paus.
  - Niemand gaat protesteren.
 • continentale blokkade tov Groot-Brittanië

  Niemand mag nog handel voeren met Groot-Brittannië.
  Nadeel: Er ontstaat smokkel wat niets oplevert voor het land.
  Eindstand: Geen goed idee van Napoleon.
  domein = economisch
 • machtsuitbreiding

  machtsuitbreiding
  Het hoogtepunt van de machtsuitbreiding op het Europese continent.
  - Door oorlogen
  - Huwelijkspolitiek
 • Ondergang Napoleon deel 1

  De inval in Rusland is mislukt waardoor er massa's doden in het Franse leger zijn. + Protest tegen dictatoriaal karakter van zijn bewind.
  domein = politiek, territoriaal
 • Ondergang van Napoleon deel 2

  Nederlaag in "Volkerenslag" bij Leipzig.
  -> ballingschap op Elba
 • Ondergang van Napoleon deel 3

  Ondergang van Napoleon deel 3
  Nederlaag in Waterloo. Napoleon wordt verslagen.
 • Congres van Wenen

  Congres van Wenen
  definitieve beslissing
  - deelnemers: Oostenrijk, Pruisen, Rusland, VK en Frankrijk
  - doel: -> terug naar Ancien Régime
  -> machtsevenwicht herstellen
  - realisaties: -> militaire bondgenootschappen oprichten voor orde en rust en gezag van de vorst .
  -> bufferstaten rond Frankrijk oprichten
  -> liberale revoluties (men houd geen rekening met revolutionaire ideeën)
  -> nationale revoluties (men houd geen rekening met rechten van kleinere volkeren.
 • Period: to

  Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (politiek)

  Opgericht als bufferstraat tegen Frankrijk.
  leider = Willem 1 van Noord-Nederland (=verlicht despoot)
  politiek: - Grondwet wordt door "rekenkunde" op zijn Hollands goedgekeurd.
  - Zuiden (dubbel aantal inwoners) heeft evenveel tegenwoordigers in parlement als het Noorden.
  - verlicht despotisme = ministers leggen verantwoording af aan de vorst en niet aan het parlement.
  gevolg: reactie van de liberalen in het Zuiden.
 • Period: to

  het VKN (cultuur en economie)

  Opgericht als bufferstraat tegen Frankrijk.
  leider = Willem 1 van Noord-Nederland (=verlicht despoot)
  cultuur: - godsdienstvrijheid dus katholieken vrezen machtsverlies.
  - staatsonderwijs waardoor katholieken scholen worden tegengewerkt.
  - streektaal = bestuurstaal (Nederlands in Vlaanderen)
  economie: - Willem 1 stimuleert handel en industrie in zuiden en noorden
 • gevolg VKN

  gevolg VKN
  • monsterverbond = liberalen en katholieken in het Zuiden voeren samen oppositie tegen Willem 1
  • einde van "gedwongen huwelijk" is nabij
 • opstanden in Europa

  opstanden in Europa
  VKN: Zuiden is ontevreden met Willem 1 door dreigende werkeloosheid, stijgende levensduurte en mislukte oogsten.
  gevolg: in augustus is er een opstand in Brussel.
  verloop: relletjes en plunderingen, burgerwacht, Willem 1 realiseert dat scheiding niet meer te vermeiden is en met hulp van de fransen gaan Nederlanders weg uit België.
  resultaat: het voorlopig bewind stelt een grondwet op en roept de Belgische onafhankelijkheid uit op 04/10/1830.
 • nieuwe grondwet

  nieuwe grondwet
  grondwet= liberaal
  parlementair
  monarchie
  -> basis voor democratie
 • definitieve scheiding Noord en Zuid

  definitieve scheiding Noord en Zuid
  Willem 1
 • Duiste eenmaking

  Duiste eenmaking
  uitroepen van het Tweede Duitse keizerrijk in Versailles
  -> Frankrijk wilt wraak!