Napoleon bonaparte- Emma en Tina

 • geboorte Napoleoon

  Napoleon is geboren in Ajaccio , een eiand op Corsica.
 • Period: to

  Napoleon Bonaparte

 • Franse revolutie

  Napoleon deed mee aan de Franse revolutie, Hij streed voor vrijheid en gerechtigheid. Heel wat mensen kwamen daardoor in opstand!
 • Liet zich tot consul benoemen.

  Napoleon let zich tot consul voor het leven benoemen, hij kreeg zo alle macht in handen.
 • werd keizer in Parijs

  Napoleon liet zich in Parijs tot kijzer kronen.
 • hoogtepunt rijk van Napoleon

  In 1811 was het het hoogtepunt van het rijk van Napoleon. Toen had hij het meeste land.
 • verslagen in Leipzig

  Napoleon werd verslagen in Leipzig, hij moest aftreden en als banneling op Elba gaan.
 • ontsnapt van Elba

  Napoleon ontsnapte van het eiland Elba, hij wou terug de macht overnemen.
 • laatste overwinning

  Napoleon wint voor het laatst in Ligny tegen Pruisen.
 • slag bij Waterloo

  bij de slag van Waterloo zijn er heel wat soldaten overleden, het werd uitgevochten in Eigenbrakel.Naoleon had daar een zware nederlaag.
 • 2de keer aftreden

  Napoleon moet een 2de keer aftreden, dit keer als banneling naar Sint-Helena.
 • Napoleon overleed