Geschiedenis Tijdlijn les 1-7

 • Franse Revolutie

  Franse Revolutie
 • Period: to

  Opkomst Nationalisme

  Nationalisten zijn mensen die het 'eigen volk' zeer belangrijk vinden. Hiermee bedoelen zij een groep mensen die zich om bepaalde reden (ras, cultuur, taal,...) met elkaar verbonden voelen. Ze beschouwen zich als een aparte groep, duidelijk onderscheiden van andere volkeren.
 • Period: to

  Het Directoire

  Regeringsvorm waarbij het dagelijks bestuur gevormd werd door de rijke burgerij, tijdens de 3e fase van de Franse Revolutie
 • Staatsgreep Napoleon

  Generaal Napoleon pleegt een staatsgreep, hij richt het Consulaat op. Hij sluit voorlopig vrede met buitenlandse vijanden, en sluit een Concordaat met de Paus.
 • Period: to

  Het Consulaat

  Opgericht door Napoleon, nadat hij een Staatsgreep deed in 1799.
  Het Consulaat was een schijndemocratie.
 • Napoleon kroont Zichzelf tot Keizer

  Napoleon kroont Zichzelf tot Keizer
 • Period: to

  Het Keizerrijk

  Na Italië binnen te vallen, kroont Napoleon zichzelf tot Keizer in 1804. Vanaf nu is hij een open alleenheerser.
 • Continentale Blokkade

  Continentale Blokkade
  Landen die in zijn macht zijn, mogen geen handel meer voeren met Groot-Brittannië
 • Machtsuitbreiding

  Door oorlogen en huwelijkspolitiek
 • Inval in Rusland => Mislukt

  Inval in Rusland => Mislukt
  Reden: Rusland negeert de Continetale Blokkade. Veroorzaakt 60000 doden
 • Nederlaag Leipzig

  Nederlaag Leipzig
  Napoleon vertrekt in ballingschap naar Elba
 • Napoleon ontsnapt van Elba

  Napoleon ontsnapt van Elba
  Hij ontsnapt via boot naar Frankrijk
 • Nederlaag Waterloo + Congres van Wenen

  Nederlaag Waterloo  +  Congres van Wenen
  Napoleon wordt verbannen naar Sint-Helena, waar hij ook sterft
  Het Congres van Wenen wordt opgericht om Europa terug op orde te stellen (=restauratie)
 • Willem I

  Willem I
 • Period: to

  Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

  Opgericht door Congres van Wenen, om als Bufferstaat te dienen. Onder leiding van Willem I, die heerst als Verlicht Despoot
 • Monsterverbond

  Monsterverbond
  Liberalen en Katholieken in het Zuiden voeren samen oppositie tegen Willem I.
 • Onafhankelijkheid België

  Onafhankelijkheid België
  Opstand in Brussel door Opera: Stomme van Portici. Willem I: een scheiding is niet meer te vermijden. => Belgische onafhankelijkheid
 • Leopold I

  Leopold I
  Leopold I legt de eed af. Er is een nieuwe liberale grondwet. Liberalisme streeft naar vrijheid, op politiek en economisch vlak. Dit wordt het best gerealiseerd door een Grondwettelijk Parlementair Stelsel: de grondwet regelt de rechten, vrijheden en plichten van burgers, en De Scheiding van de 3 Machten: Wetgevende, Uitvoerende en Rechterlijke macht. België = Parlementaire Grondwettelijke Monarchie.
 • Definitieve scheiding Noord-Zuid

  Definitieve scheiding Noord-Zuid
  Na erkenning van Willem I
 • Period: to

  Modern Imperialisme

  Manier waarop Leopold II dacht, en leidde. Hij wou een zo groot mogelijk overzees rijk hebben, en macht hebben over andere volkeren.
 • Leopold II

  Leopold II
  In Europa heerste een superioriteitsgevoel, wat ook Leopold II had, men dacht dat ze het beste ras waren, en dat alle andere rassen minder waren. Hierdoor ontstaan dingen zoals slavernij.
 • Stichting Duitse Keizerrijk

  In Versailles roepen de Duitse vorsten begin 1871 het Duitse Keizerrijk uit.