Pruiken en Revoluties

 • Period: to

  Pruiken en Revolutie

 • Tijd van patriotten

 • Begin Franse revolutie

  De Bastille wordt verwoest.
 • Bataafse revolutie

 • Franse legers gaan naar de Republiek

 • De grondwet werd gemaakt

 • Tijd van Napoleon

 • Napoleon probeert Rusland te veroveren

 • De zoon van Willem V komt terug

 • Napoleon lijdt nederlaag bij Waterloo

 • Verbod op Slavernij wordt ingestelt