Taak: tijdlijn cursus semester 1

 • Napoleon

  Napoleon
  Belangrijkste persoon: Napoleon
  1794: Directoire: burgergezinde regering, gestemd door het leger.
  In het leger zat Napoleon en zo kreeg hij macht.
  1799: 3 consuls, vermomde alleenheerschappij.
  1804: Napoleon kroont zichzelf tot keizer
  1806: Continentale blokkade, volledig handelsembargo, niemand mag nog handelen met Groot-Brittanië.
  1812: Mislukte veldtocht Rusland
  1813: Volkerenslag Liepzig, Napoleon Naar Elba
  1815: Slag bij waterloo, Napoleon naar Sint-Helena
 • Verenigd Koninkrijk Der Nederlanden

  Verenigd Koninkrijk Der Nederlanden
  Belangrijkste persoon:Willem I, verlicht despoot
  1815: VKN is opgericht door het Congres van Wenen als bufferstaat tegen Frankrijk
  realisaties van Willem I op 3 vlakken:
  - Politiek
  - Cultureel
  - Economisch
  Gevolg: Monsterverbod in 1828
 • Belgische onafhankelijkheid

  Belgische onafhankelijkheid
  1830: Opstand in Brussel, Nederland weg uit België
  1831: Nieuwe grondwet
 • Imperialisme

  Imperialisme
  Europese landen begonnen kolonies te zoeken in andere continenten.
 • Nationalisme

  Nationalisme
  Herstel van de vorstelijke macht
  opstanden die streven naar onafhankelijkheid
  Nationalisten willen de eenheid binnen de natie bevorderen
  gevaar: geloof dat eigen land beter is