De nieuwste tijd

 • De Franse revolutie

  De Franse revolutie
  Opstanden en staatsgrepen
 • Het Directoire

  Het Directoire
  Burgergezinde regering
 • Het consulaat

  Het consulaat
  Vermomde alleenheerschappij door Napoleon
 • Napoleon kroont zichzelf tot keizer

  Napoleon kroont zichzelf tot keizer
  Machtiger dan de paus
  Hij is een openlijk absolute vorst
 • Continentale blokkade

  Continentale blokkade
  Napoleon wilt Groot-Brittannië economisch op de knieën krijgen
  gevolg: bloeiende smokkelhandel
 • Fatale veldtocht in Rusland

  Fatale veldtocht in Rusland
  Massa's doden in de Franse legers
 • De slag bij Waterloo

  De slag bij Waterloo
  Napoleon wordt verbannen naar Sint-Helena en sterft daar
 • Het Congres van Wenen (restauratie)

  Het Congres van Wenen (restauratie)
  Een reactie op de chaos in Europa na de Franse revolutie en Napoleon
  Deelnemers: Oostenrijk, Pruisen, Rusland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk
 • Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

  Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
  Opgericht door het Congres van Wenen
  Als bufferstaat tegen Frankrijk
  Willem I is verplicht despoot
 • Monsterverbond

  Monsterverbond
  Liberalen en katholieken in het Zuiden voeren samen oppositie tegen Willen I
 • Opstand in Brussel

  Opstand in Brussel
  naar aanleiding van opera Stomme in Portici
  Plunderingen en Burgerij richt burgerwacht op
 • Onafhankelijk van België wordt uitgeroepen

  Onafhankelijk van België wordt uitgeroepen
  Het voorlopig bewind roept de onafhankelijk van België uit
 • Een nieuwe grondwet

  Een nieuwe grondwet
  België wordt een parlementaire grondwettelijke monarchie
  De macht wordt beperkt door de grondwet
 • Definitieve scheiding Noord-Zuid

  Na erkenning vanwege Willem I
 • De start van het modern imperialisme

  De start van het modern imperialisme
  Landen willen hun macht in andere delen van de wereld uitbreiden door gebieden te veroveren en te beheersen.
 • Duitse eenmaking

  Duitse eenmaking
  Bijna alle Duitse gebieden worden samengevoegd tot een nieuwe staat onder leiding van Pruisen