Napoleon

Napoleon Bonaparte tijdlijnopdracht

 • Geboorte Napoleon op Ajaccio, Corsica.

  Dat hij Corsicaan is heeft een belangrijke invloed op zijn leven. Zo wilde hij eerst een vrijheidsstrijder voor Corisica zijn, tégen Frankrijk. Hij had geen hoge pet op van Lodewijk XVI, was anti-Frans, anti-republikeins en tegen de Revolutie. De Franse Revolutionaire minachtte hij zelfs en voor het volk was hij bang.
 • Period: to

  Napoleon Bonaparte

 • Napoleon verovert Toulon als artillerieofficier

  Napoleon verovert Toulon als artillerieofficier
  Deze overwinning werd later een bron van mythevorming rond Napoleon. Zo zou hij vanaf die tijd als militair genie worden gezien. In werkelijkheid was de verovering van Toulon niet zo bijzonder en zeker niet zo bekend. Daarnaast gaat de mythe dat Napoleon vanaf dan enorm snel promoties maakt. In werkelijkheid gaan deze promoties niet veel sneller dan bij andere beroepsofficieren in die tijd.
 • Napoleon slaat volksopstand in Vendée neer

  Napoleon slaat volksopstand in Vendée neer
  Het regime krijgt te maken met een volksopstand in Vendée. Aangezien er maar één beschikbare officier is die wil wordt Napoleon gevraagd de opstand neer te slaan. Dit doet hij: 400 burgers vinden de dood doordat er met kanonnen op de burgers wordt geschoten. Hierop wordt Napoleon tot militaire commandant van Parijs bevordert.
 • Napoleon huwt Joséphine de Beauhairnais

  Napoleon huwt Joséphine de Beauhairnais
  Joséphine heeft geen ‘onbesproken gedrag’: gevangenis, dreigend schavot, ontsnapping, armoede, leeft als maîtresse bij officiers van hoge rang. Familie van Napoleon is tegen een huwelijk. Napoleon is echter stapelverliefd en ze trouwen.
 • Veldtocht Italië

  Veldtocht Italië
  Napoleon roept zijn troepen op tot plundering, en dat gebeurt dan ook. Heel Italië wordt leeggeplunderd. Deze veldtocht werd ook overgedramatiseerd, zo was de legerorganisatie (o.a. geen eten meenemen maar dat ter plekke plunderen zodat ze sneller kunnen optrekken) niet het idee van Napoleon maar van Lazare Carnot. Verder is de reden voor de overwinning niet zozeer het genie van Napoleon, maar dat Oostenrijk slecht werd geleid. Zo bezien duurde de overwinning tegen deze zwakke tegenstander lang.
 • Vrede van Campo-Fiormio

  Vrede van Campo-Fiormio
  Door de vele plunderingen komt het leger met een enorme buit terug. Dit zorgt voor grote verschillen qua rijkdom en hierdoor komen er een aantal opstanden die worden neergeslagen. Verder zorgt de overwinning ook voor een stijging van de populariteit van Napoleon, hij wordt met triomftocht de stad binnengereden.
  Het verdrag op 17 oktober pakt echter nadelig uit voor Frankrijk: Oostenrijk wordt schadeloos gesteld en krijgt het schatrijke Venetië. De overwinning blijkt maar een magere.
 • Begin expeditie naar Egypte

  Begin expeditie naar Egypte
  Frankrijk heeft al eeuwenlang het idee Egypte te willen veroveren. Hierop wordt voortgeborduurd.
  Het einddoel van deze expeditie was om binnendoor naar Indië te gaan en dit te veroveren. Op deze manier wordt Engeland in het hart getroffen en kon Frankrijk een grote koloniale macht worden. Leuke bijkomstigheid voor het Directoire was dat de eigengereide generaal Napoleon ver van Frankrijk is.
  Het plan is riskant, vooral doordat ze weinig kennis hebben van Egypte. Ook is het einddoel erg vaag.
 • Slag bij de piramiden

  Slag bij de piramiden
  Napoleon wint deze slag, ook al zijn de Franse ver in de minderheid. Dit gebruikte Napoleon om zijn legendarische status te vergroten. Ook noemde hij het de ‘Slag bij de Piramiden’, terwijl de piramiden daar niet in de buurt lagen. Ook zou hij in een toespraak aan zijn soldaten hebben geroepen: ‘veertig eeuwen kijken op u neer’. Door deze overwinning trekken de Mamelukken zich terug uit Caïro. Deze stad wordt dan ook moeiteloos veroverd. De Franse vloot wordt echter door de Britten vernietigd.
 • Napoleon vlucht uit Egypte

  Napoleon vlucht uit Egypte
  Napoleon leidt militaire verliezen, o.a. bij Akko. Hierdoor trekt hij zich terug. De terugtocht naar Egypte is een ramp, door wederom de hitte. Toch wordt hij als held binnengehaald in Caïro, en zelf schept Napoleon op over zijn ‘grote successen’ in het Heilige Land. De perspectieven blijven slecht voor Napoleon die door de Britse vloot was afgesneden. De vraag is of hij is gevlucht of teruggekeerd om het bedreigde Fr. te helpen. In 1801 gaven de overgebleven Franse troepen in Egypte zich over.
 • 18 Brumaire: Het Directoire wordt afgezet en Napoleon wordt een van de drie consuls

  18 Brumaire: Het Directoire wordt afgezet en Napoleon wordt een van de drie consuls
  Het Directoire had zich in de problemen gewerkt door de Tweede Coalitieoorlog, corruptie, staatsleningen, inflatie, roversbenden, armoede enz. Oud-revolutionair Sieyès wilde hervormen tot een nieuw staatsbestel met 3 consuls. Deze consuls zouden hijzelf, Ducos en Napoleon zijn. Napoleon was de man die de militaire steun zou verzorgen. Op 9 november, 18 Brumaire, wordt de staatsgreep gepleegd. Deze verliep allesbehalve vlekkeloos, Lucien Bonaparte wist de situatie echter te redden.
 • Napoleon doorkruist de Alpen

  Napoleon doorkruist de Alpen
  Napoleon, steekt tijdens de Tweede Italiaanse veldtocht met zijn leger de Alpen over (in het jaar 1800, precieze datum kon ik niet vinden). Dat is althans het verhaal. In werkelijkheid deed generaal Desaix dat, en het was daarnaast ook al eens in 1798-1799 gedaan, dus zo exceptioneel was het niet. Deze veldtocht tegen Oostenrijk werd gewonnen door Frankrijk, al was het Moreau die bij Hohenlinden uiteindelijk overwon, en niet Napoleon zelf bij Marengo, zoals de mythe wil doen geloven.
 • Napoleon wordt Eerste Consul

  Napoleon wordt Eerste Consul
  Door zijn grote militaire macht en populariteit wist Napoleon Sieyès te passeren. Napoleon, Jean-Jacques Régis de Cambacérès en Charles-François Lebrun waren de drie nieuwe consuls. Napoleon werd Eerste Consul. Dit zou met 99.9 procent van de stemmen van het volk zijn goedgekeurd.
 • Napoleon wordt tot Consul voor het Leven benoemd

  Napoleon wordt tot Consul voor het Leven benoemd
  Napoleon trekt langzaam alle macht naar zich toe en schakelt zijn tegenstanders uit. Zo deporteerde hij in 1800 na een aanslag door royalisten op zijn leven 130 prominente jacobijnen. Ook sloot hij op 15 juli 1801 een Concordaat met de kerk, hieruit haalde Napoleon het meeste profijt. In 1802 wordt Napoleon tot Consul voor het leven benoemd.
 • Code Napoléon

  Code Napoléon
  Dit was het Franse burgerlijke wetboek. Volgens sommigen betekende dit in Frankrijk vooral een terugkeer naar de situatie ten tijde van het Ancièn Regime. In de veroverde gebieden werd het als een enorme vooruitgang beschouwd. Hoewel het naar hem is vernoemd, had Napoleon met de totstandkoming ervan niet zoveel van doen, hij had alleen interesse in de zaken echtscheiding en adoptie i.v.m. de wrijving met zijn vrouw en zijn kinderloosheid.
 • Napoleon kroont zichzelf in de Notre-Dame van Parijs tot Napoleon I, keizer der Fransen

  Napoleon kroont zichzelf in de Notre-Dame van Parijs tot Napoleon I, keizer der Fransen
  Frankrijk groeide steeds meer uit tot een dictatoriale staat. Hierbij kwam ook meer verlangen naar een sterke leider.Daarom werd het wetsvoorstel aangenomen waarin Napoleon tot keizer werd geaccepteerd.Van te voren moest hij echter nog snel met Joséphine voor de kerk trouwen.Hij kreeg voor de kroning een stok die als scepter van Karel de Grote moest doorgaan, een mantel versierd met bijen die uit het graf van Childerik (koning Franken) zou komen en een nieuw wapen ontleend aan KdG: een adelaar.
 • Zeeslag bij Trafalgar

  Zeeslag bij Trafalgar
  Na de Vrede van Amièns in 1802 kwam Frankrijk in 1803 alweer in oorlog met Engeland, economische concurrentie was de hoofdreden. Tot 1805 waren er geen oorlogshandelingen. Napoleon had het plan om vanuit Boulogne op platbodems de oversteek te wagen, de Britse vloot o.l.v. Horatio Nelson versperde echter de weg. Dit komt tot de zeeslag bij Trafalgar, wat uitloopt op een drama voor de Franse vloot, zeker nadat deze ook nog eens door een storm wordt weggevaagd.
 • Slag bij Austerlitz

  Slag bij Austerlitz
  Na een overwinning bij Ulm trekt Napoleon door naar Austerlitz. Hier boekte Napoleon ondanks grote risico’s tactisch een grote overwinning op de Oostenrijkse en Russische legers. Dit bereikte hij o.a. door verassingselementen zoals zich in een dal op te stellen waar hij de strategische voordelen benutte. Door deze verpletterende overwinning kwam het op 5 december 1805 tot de Vrede van Pressburg.
 • Volksopstand in Spanje

  Volksopstand in Spanje
  Junot viel op 1 december 1807 Lissabon binnen, met als doel de verovering van Spanje en Portugal. Deze inval werd een ramp. Ondertussen zat Spanje op het randje van een burgeroorlog, vanwege problemen met de troonsopvolging. N. zelf wilde zijn broer Joseph op de troon zetten. Op 2 mei 1808 brak er een volksopstand uit tegen de Fransen en zij krijgen steun van GB. Deze opstand, met guerrilla-karakter, leidde tot enorme wreedheden en zou vijf jaar duren. De eerste scheurtjes worden zichtbaar...
 • Huwelijk met Marie-Louise van Habsburg

  Huwelijk met Marie-Louise van Habsburg
  Napoleons eigen familie vond hij onbetrouwbaar. Daarom wilde hij een eigen dynastie gaan stichten. Hij had echter geen wettige kinderen met Joséphine. Daarom scheidde hij van haar op 15 december 1809. Op 11 maart 1810 trouwt hij met Marie-Louise van Habsburg. Op 20 maart 1811 werd Napoleon François Charles Joseph Bonaparte, ‘Napoleon II’, geboren. Dit was zijn enige wettige zoon.
 • Napoleon verklaart Rusland de oorlog

  Napoleon verklaart Rusland de oorlog
  Door het continentale stelsel krijgt Rusland het steeds zwaarder. Tsaar Alexander laat dan ook weten geen bondgenoot van Napoleon meer te willen zijn. Beide landen bereiden zich nu voor op oorlog. Op 22 juni verklaart N. de oorlog en op 24 juni steekt hij de Njemen over en valt hij Rusland binnen. In de 14 dagen hierna verliest N. al 135.000 man, vooral door gebrek aan en verkeerd voedsel. Ook zijn er enorm veel ziekten onder de troepen.
 • Gevechten bij Smolensk

  Gevechten bij Smolensk
  Toen het Russische leger de omvang van de Fransen zag trokken ze zich terug. Hierdoor moest Napoleon achtervolgen en trok hij Rusland steeds verder binnen, veel verder dan de bedoeling was. Hij kwam voorbij Vilnius, Vitebsk en op 17 augustus bij Smolensk. Hier waren gevechten maar geen beslissende. Op deze tocht maakte Napoleon veel fouten: slechte verkenningen, te ingewikkelde manoeuvres en vooral de twijfel om toch maar om te draaien of om verder te trekken, wat hij dus bleef doen.
 • Moskou werd bereikt

  Moskou werd bereikt
  Napoleon kwam met zijn leger, tot 100.000 man gekrompen, in Moskou aan en stopte hier. De stad was al leeg en stond in brand. Napoleon wacht hier tevergeefs op een antwoord van zijn vredesaanbod aan Alexander en na een maand twijfelen besliste hij op 16 oktober om niet meer verder te gaan maar om terug te keren.
 • eind van de veldtocht

  eind van de veldtocht
  Napoleon besluit om over dezelfde weg als de heenweg, die al kaalgeplukt is, terug te keren. Hoewel het nog geen hartje winter was, was de terugweg een ‘ijshel’. De weg was een ijsbaan, soldaten vriezen dood en achterblijvers worden overvallen door Kozakken. Op 28 november stierven bij de oversteek van de Berezina nog eens 30.000 soldaten. Hierop vlucht Napoleon en laat hij zijn leger wederom in de steek. Op 13 december stak het Franse leger de Njemen weer over, nu Rusland uit.
 • Troonsafstand en verbanning naar Elba

  Troonsafstand en verbanning naar Elba
  De Zesde Coalitie, Groot-Brittannië, Rusland, Pruisen, Zweden, Oostenrijk en enkele Duitse staatjes, weet Napoleon te verslaan. Op 30 maart vond hierbij de eerste slag bij Parijs in vier eeuwen plaats. Op 11 april wordt hij met het verdrag van Fontaineblaeu van de troon vervallen verklaart en verbannen naar Elba, hij mag wel zijn keizerstitel houden.
 • Napoleon terug aan de macht, 'Honderd Dagen'

  Napoleon terug aan de macht, 'Honderd Dagen'
  Op Elba verricht Napoleon een aantal goede werken, zoals aan de infrastructuur. In Frankrijk keren de Bourbons terug, zij maken zich onder het volk nog erger gehaat. Geruchten hierover en over het mogelijke wegsturen van Napoleon naar een ‘ongezond eiland’ doen hem op 1 maart vertrekken van Elba. Op 19 maart vluchten de Bourbons en op 20 maart is Napoleon terug in Parijs. Voor drie maanden werd zijn keizerrijk, wel constitutioneel, hersteld. De Zevende Coalitie verklaarde hem meteen de oorlog.
 • Slag bij Waterloo

  Slag bij Waterloo
  Napoleon wilde de Zevende Coalitie verslaan en gaat in de aanval. Op 18 juni werd hij echter bij Waterloo verslagen. Napoleon zelf werd gedwongen te vluchten. Hij wilde naar de Verenigde Staten vluchten maar dat mislukte. Hij vroeg asiel aan Engeland, dit werd hem eerst gegeven maar Engeland brak woord: Napoleon werd vervoerd naar St. Helena en arriveerde hier in oktober 1815.
 • Dood van Napoleon op St. Helena

  Dood van Napoleon op St. Helena
  Op dit eiland dicteerde Napoleon zijn memoires. Hij stierf op 51-jarige leeftijd op St. Helena. In 1840 werd zijn lichaam in de Dôme des Invalides bijgezet als propagandastunt voor het wankele koninkrijk van Louis-Philippe.