Napoleon pfp

Taak GE tijdlijn Dennis Fierens 5CHa 24/11

 • De geboorte van Napoleon

  Napoleon werd geboren op 15 augustus 1769 in Ajaccio, Frankrijk.
  Zijn vader Carlo Maria Buonaparte was van adelijke Guenese afkomst en zijn moeder Maria Letizia Ramolino had geen adelijke titel.
 • Period: to

  Franse revolutie

  Het boerenvolk heeft er genoeg van en maakt korte metten met de macht van de adel en de monarchieën, de koning wordt onthoofd, generaal Napoleon Bonaparte grijpt de macht in 1799 en maakt zo een einde aan de Franse revolutie
 • Directoire (burgergezinde regering)

 • Period: to

  Consulaat

  Na zijn staatgreep richt Napoleon een schijndemocratie op door zichzelf uit te roepen als eerste consul met 2 consuls onder hem, die zijn er natuurlijk enkel voor de schijn, Napoleon moet aan hen geen verantwoording afleggen en als ze iets verkeerd deden werden ze uitgeschakeld. Napoleon heeft een concordaat met de paus. Zijn tegenstanders worden vervolgd door geheime politie en zijn populariteit vergroot onder het volk dankzij idealiserende portretten.
 • Keizer Napoleon

  Keizer Napoleon
  Napoleon kroont zichzelf tot keizer en toont zo dat hij meer macht heeft dan de paus
 • Period: to

  Continentale blokkade

  In 1806 voert Napoleon een maatregel in die ervoor zorgt dat alle handel tussen Europa en Groot-Brittannië verboden is. De bedoeling was om de economie van het Verenigd Koninkrijk te ontwrichten. De blokkade hield stand tot 1814. Maar hierdoor verzwakt de Franse economie natuurlijk ook.
 • Hoogtepunt

  In 1810 bereikt Napoleon zijn hoogtepunt dankzij vele oorlogen en huwelijkspolitiek. Hij heeft veel inlvoed over heel Europa. Dankzij die invloed moderniseert heel Europa en niet enkel Frankrijk door ideeën zoals het wetboek, het 10-delig stelsel voor maten en gewichten, de burgerlijke stand en het invoeren van de Franse bestuurlijke indeling
 • Het keerpunt in Rusland

  Het keerpunt in Rusland
  Napoleon trekt met zijn leger uit om Rusland in te nemen maar onderschat de tocht, de soldaten zijn niet warm gekleed en na het koude Rusland blijven er nog 40.000 soldaten over van zijn eerst 680.000 soldaten tellende leger.
 • Ballingschap op Elba

 • Period: to

  Slag bij Leipzig (volkerenslag)

  de slag werd uitgevochten door de coalitielegers van Rusland, de Pruisen, Oostenrijk en Zweden tegen het Franse leger. Franrijk verliest en Napoleon wordt verbannen naar het Italiaanse eiland Elba
 • Het Congres Van Wenen

  Het Congres Van Wenen
  De afgezette monarchieën willen terug naar het Ancien Régime => Restauratie.
  Er werden drie grote vragen besproken:
  - Wat met Frankrijk? => Bufferstaten
  - Wat met Europa? (nationalisme)
  - Hoe houden we het volk tevreden? (liberalisme)
 • Terugkeer Napoleon

  Terugkeer Napoleon
  In februari 1815 bevrijden zijn volgers Napoleon en keert hij terug naar Frankrijk die route, Route Napoléon kan je volgen sinds de opening 1932 ze wordt gemarkeerd met het keizerlijke adelaarsteken (tot 2006 had de route het wegnummer N85). Na zijn tocht weet Napoleon de macht te grijpen voor nog honderd dagen.
 • Period: to

  Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (VKN)

  Het VKN is opgericht door het Congres van Wenen als bufferstaat tegen Frankrijk. Het is een gedwongen huwelijk tussen het Noorden en het Zuiden onder verlicht despotisme van Willem I. Het huwelijk was echter kortstondig want na 15 jaar houd het VKN op met bestaan
 • Slag bij Waterloo

  Slag bij Waterloo
  Napoleon wordt definitief verslagen door een coalitie van Britse, Nederlandse en Hannoverse eenheden in Waterloo
 • Ballingschap op Sint-Helena

  Ballingschap op Sint-Helena
 • Napoleon overlijdt

  Napoleon overlijdt
  Na 5 jaar ballingschap sterft Napoleon op Sint Helena. Volgens een latere autopsie stierf hij aan maagkanker
 • Monsterverbond

  Monsterverbond
  De liberalen en katholieken voeren samen een oppositie tegen Willem I. De 3 grote redenen hiervan zijn :
  - Godsdienstvrijheid (katholieken vrezen machtsverlies)
  - Staatsonderwijs (reactie van katholieken)
  - streektaal = bestuurstaal (reactie van liberalen)
 • Geboorte Leopold II

 • Period: to

  Modern Imperialisme

  Tussen 1850 en 1945 probeerden een aantal grote Europese machten de hele wereld te controleren. Hierdoor stichten ze vele kolonies op andere continenten
 • Leopold II is koning van België

  Leopold II is koning van België
  Op dertig jarige leeftijd wordt Leopold II koning, Hij is echter niet tevreden met de beperkte macht die de Belgische grondwet hem toekent.
 • Kolonisatie Congo

  Kolonisatie Congo
  In 1885 verwerft Leopold op eigen initiatief een groot deel van Midden-Afrika, in 1908 moet hij Congo schenken aan België en het land blijft een kolonie tot 1960
 • Overlijden Leopold II