Udklip

Verden efter 1914

 • Imperialismens højdepunkt

  Vestens selvforståelse - samtidens vestlændinge var det indlysende, at den vestlige civilisation var bedre, højere udviklet kultur end andre civilisationer. Alle andre folk måtte vige for de dynamiske europæer og amerikanere. det var en udbredt tanke at de oplyste vestlændinge skulle udbrede den eneste virkelige civilisation til resten af verden. Det var eorupæiske stormagters opgave at sørge for ro, orden og ordentligt administration i områder der ikke kunne styre sig selv.
 • fire økonomiske faser

  Fire økonomiske faser 1918 - 1939
  Ø Fra 1918 - 1923 omstillignsperiode, overgang fra krigsøkonomi og tilpasningen til de nye økonomiske strukturer i Europa. Alvorlige kriser i Tyskland og Italien
  Ø 1923 - 1929 en periode præget af fremgang og vækst.
  Ø 1929 - 1933 USA og Europa gled ud af massearbejdsløshed.
  Ø 1933 - 1939 vejen ud af krisen, statslig indgreb i økonomien, afsluttede ved bruddet af anden verdenskrig i 1939.
 • 1920'erne og 1930'erne

  Nyt Europa efter fredsslutningen efter 1. verdenskrig
  - Havde svært ved at finde stabilitet økonomisk, socialt og politisk.
  1920'erne ramtes verden af størst og værst økonomisk krise.
  1930'erne krisen banede vejen for højrenationalisme i form af fascisme og nazisme, raceideologi.
  Resulterede i jødeudrydelsen i KZ lejre i Østeuropa.
 • Inflation

  Inflation i 1923
  Weimarrepublikken ramtes af økonomiske katastrofer som var betydelig for dens fald.
  Den ene katastrofe var hyperinflationen i 1923, den anden verdenskrisen fra 1929.
  1922 i Tyskland kun 77.000 arbejdsløse. Dog levede Tyskland ikke op til sine betalingsforpligtelser.
  Inflationen skabte nød.
  Ruhr-besættelsen. Civil modstand. Umuliggjorde Tysklands betalinger af erstatninger.
  Rigsmark blev indført. Økonomien blev mere stabil og med lån fra USA gik det fremad.
 • 1929

  Verdenskrisen 1929.
  Produktionsapparatet vokset under (og efter )krigen.
  Overproduktionskrise.
  Børskrak i Wall street 1929. aktierne faldt dramatisk, store formuer forsvandt under solen.
  Konkurs, og arbejdsløshed sprang i vejret.
 • krisen i 1930'erne

  Fascismen, Nazismen og demokratiet. Nyt Europa efter fredsslutningen efter 1. verdenskrig
  - Havde svært ved at finde stabilitet økonomisk, socialt og politisk.
  1920'erne ramtes verden af størst og værst økonomisk krise.
  1930'erne krisen banede vejen for højrenationalisme i form af fascisme og nazisme, raceideologi.
  Resulterede i jødeudrydelsen i KZ lejre i Østeuropa
 • Weimarforfatningen

  Modstanden mod Weimarforfatningen

  Den demokratiske forfatning var blevet påtvunget Tyskland af de sejrende fjender, nægtede at slutte fred så længe kejseren var ved magten. Den demokratiske regering måtte underskrive Versaillestraktaten.
  Dolkestødslegene, det tyske millitær, kun tyskland havde tabt krigen da de var blevet dolket bagfra af netop de partier som stod bag Weimarforfatningen, såsom Socialdemokraterne. Myte!
 • Hitler kom til magten

  Diktatorisk magt. Vestmagterne lod det ske.
  Weimarforfatningen afvist. d. 30 Januar 1933. Hitler udnævnt til Rigskansler og Von Papen som vicekansler. 3 ud af de 12 medlemmer var nazister. I løbet af 5 måneder blev Tyskland til en etpartistat. Hitler skrev ny valg til Rigsdagen. Rigsdaegn brød i brand under valgkampen.
 • vejen mod Holocaust

  Racisme og antisemitisme var værst. Fra magtovertagelsen og frem til 1997 blev den jødiske befolkning frataget sine borgerlige rettigheder og udstødt af samfundet. 1933 Jøder erklæret som ikke-ariere, dermed udelukkelse fra universiteterne, hæren, medierne og den offentlige administration. 1953 Racelove.
  Forbud af samkvem og ægteskab mellem tyskere og jøder. Praktisering som læge, tandlæge eller sagfører blev også forbudt.'Krystalnatten' 1938, november.
 • Tyskland indfører værnepligt

  Militærstartegi; Tyskland begyndte at opruste en massehær.
 • Berlin-Rom-aksen oprettes

  samarbejde mellem Mussolini og Hitler.
  Begge facister, og står inde for diktatur.
  Begge ledere havde ens baggrunde for facismen, Hitler gik ind og kopierede Mussolinis styremåder af land.
 • Tyskland får Sudeterland

  Sudeterlandet var vigtigt for Tjekkoslovakiet. Tyskland efterlader Tjekkoslovakiet sårbart.
  München 1938: Tjekkoslovakiet afstår Sudeterland
  Tjekkoslovakiet allieret med Frankrig. Tjekkoslovakiet ét problem Sudeterland grænsen mellem Tyskland og Tjekkoslovakiet. Rumænien o Polen fastholdt at Tjekkoslovakiet skulle opretholdes Versaillestraktaten.
  Maj 1938 - Hitler beordrede at Tjekkoslovakiet skulle knuses.
  München konferencen - Sudeterland videregives til Tyskland
 • Østrig bliver en del af Tyskland

  Østrig indlemmes i Tyskland 1938
  Sammenslutning af Tyskland og Østrig. Alle tyskere i ét rige. 1938.
  Appeler, trusler og fredsbekendelser, Hitlers førende politik.
  Østrigske demokrati 1933-34 fædrelandsfront, autoritært regime. Det østrigske naziparti bekæmpede dette.
  Hitlers indtog i Østrig, Anschluss - østrigere. Østrig blev med tilslutningen til Tyskland en ny stormagt.
 • Tyskland overtager det meste af Tjekkiet

 • Begyndelsen på 2. Verdenskrig

  Tyskland går ind i Polen. Begyndelsen på 2.Verdenskrig, en realitet. Polen havde lavet en aftale med England og Polen, om at England skulle beskytte Polen mod Tyskland. Da tyskerne bryder løftet, erklærer Engalnd krig,
  Ikke-angrebspagt mellem sovjet og Tyskland.
 • Appeasement politik

  Fredeliggørelse. (politik hos Storbritannien og Frankrig)
  Måned efter München konferencen. Hitler ville likvidere det øvrige Tjekkoslovakiet. Blev til en tysk lydstat.
  Grundtanken var, at Tyskland i virkeligheden havde lidt uret ved Versaillestraktaten.
 • Besættelse

  Danmark, Norge m.fl. besættes af tyskerne.
 • Hvilke årsager er der til afkoloniseringen?

  1941 tromlede Japans hær frem gennem Asien. Europæiske soldater, blev taget som krigsfanger og de blev behandlet brutalt. Japan fjernede den hvide koloniaministration.

  Den indfødte befolkning skulle opleve den hvide befolkning som var af den herskende race - som ydmyget og besejret. Synet på de hvide som uovervindelige og overlegne var nu brudt. Dog behandlede Japan ikke de andre asiatiske befolkninger med ligeværdighed eller som befriede folk, nærmere som undertvungne folkeslag.
 • Tyskland går ind i Sovjet

 • Systematisk udryddelse

  Koncentrationslejrene (også kendt som kz-lejre) var et af nazisternes vigtigste magt- og undertrykkelsesmidler (1933-1945)
  Fra 1942 blev fangerne målrettet anvendt i den tyske krigsindustri.Mauthausen i Østrig var den sidste koncentrationslejr, der blev befriet af de allierede. Det skete den 5. maj 1945.
  Endlösung
  Uarbejdsdygtige jøder skulle i gaskamre, systematisk folkemord. Omkring 6 mio. jøder omkom i Holocaust.
  Jøders ejendomme blev til rov for den tyske statskasse.
 • Slaget ved Stalingrad

  Krigen begynder at vende
 • Frankrig som union

  Frankrig dannet til en fransk union i 1944 - under ledelse af Gaulle
  Erklærede at der ikke var nogen mulighed for udvikling udenfor det franske imperium. Frankrigs ambitioner viste sig at være bygget på en illusion - kostede frankrig dyrt da de franske selvkolonier ønskede fuld selvstændighed. Men forsøget på at fastholde frankrigs kolonier i en fransk union, førte Landet ud i blodige og kostbare kolonikrige. Indokina 1946-54 og Algeriet 1954-62
 • Bombardement af Tyskland

 • D-dag

  amerikanske soldater går i land i Franskrig.
 • Hitler begår selvmord

  Tyske tropper trækker sig tilbage
 • krigen slutter i Asien og er ovre

  Der blev bl.a. oprettet et FN. de 5 sejrsherrerfår plads i sikkerhedsrådet. (USA, USSR, Kina, GB, Frankrig)
 • Hvilke årsager er der til afkoloniseringen?

  Afkoloniseringens første fase fra 1945-1954 bragte uafhængigheden til landene i Asien, Mellemøsten, som var højtudviklede kulturer med egen litteratur, kunst, religion osv. i midten af det. 20. århundrede var de også økonomisk og med hensyn til infrastruktur langt stærkere udviklet end flertallet af afrikanske kolonier.
  Afviklingen af koloniimperiet var samtidig afviklingen af selve fundamentet for Storbritanniens status som verdensmagt.
  Indonesien blev uafhængig efter at have været i kolonikrig
 • afkoloniseringens faser

  Resulterede i årelange kolonikrige.
  Folkebundet blev oprettet, tyske kolonier blev fordelte.
  Kolonierne skulle enten have selvstyre eller uafhængighed.
  Efter anden verdenskrig stod det klart, at de traditionelle imperiers tid var ved at være forbi
  Frankrigs politik var at kolonierne skulle have en tæt tilknytning til moderlandet, kolonimagten. For Afrikas vedkommende mente europæerne at deres uafhængighed lå langt ude i fremtiden.
 • DK og Grønland

  DK og Grønland
  Danmark var en kolonimagt indtil 1953 - Grønland fik status som Dansk amt i forbindelse med grundlovsændringen i 1953.
  Ordningen blev accepteret af FN, da Grønland havde tilsluttet sig løsningen.
 • afkoloniseringens 3 fase

  Afkoloniseringens tredje fase fra 1975 - 1994 forsvandt resterne af de europæiske kolonialisme. 1994 Afrika fik politisk demokrati, de sorte var ligeberettigede med de hvide.
  Nationalismen og national selvbestemmelse. Den kultur- og racebestemte diskrimination var selvfølgelig voldsomt ydmygende og understøttede den indfødte befolknings opfattelse af, at moderlandet udbyttede kolonierne. Eksportorienterede - plantager, miner, og industrielle virksomheder såsom jernbaneselskaber, banker osv.