Img 1794

Lange Linjer (Historie)

By Ole#1
 • Period: Feb 6, 1050 to Feb 6, 1131

  Riget samles

 • Period: Feb 5, 1131 to Feb 5, 1536

  Middelalderen

  I middelalderen blev kongemagten opbygget og udvidet, kongens magt blev i højere grad anderkendt, men var ikke uimodsagt.
  Kirken havde en stor social kontrol. Den katolske kirke var en vigitig organisation. Det var dem der stod for skatteopkrævning, og det var dem der var lærerer og læger. De havde en stor magt, og derfor også stor indflydelse.
  Der var også adler, som havde stor militær magt. Adlerne var nogen der havde fået titlen fra en konge. De var fritaget for at betale skat.
 • Period: Feb 6, 1131 to Feb 6, 1536

  Feudalisme

 • Feb 5, 1536

  Reformation

 • Feb 6, 1536

  Biblen oversættes

 • Period: Feb 6, 1536 to

  Adelsvældet

 • Enevælden indføres

 • Oplysningstiden

  Oplysningstiden omfatter anden halvdel af 1700-tallet, indrammet af henholdsvis pietismens og romantikkens tid. Den såkaldte oplysningsfilosofi fik sin udformning i Frankrig, hvorfra den bredte sig til resten af Europa.
 • Period: to

  Industrialisering

  Stor befolkningstilvækst i Europa, især i England.
  Ca. 1750 Udsmeltning af jern med stenkul (England).
  1766 Spindemaskine, "Spinning Jenny".
  1769 James Watts dampmaskine Naturret og oplysning.
 • Period: to

  Industrialisering

  industrialiseringen er betegnelsen for den udvikling, hvor produktionen flyttede fra hjemmet og til fabrikker.
  Industrialiseringen af Europa begyndte i England, da England havde gode forudsætninger for at blive industrialiseret.
  I fabrikkerne opstod en helt ny samfundsgruppe (arbejderne).
  Fra omkring 1830 blev Tyskland industrialiseret, og i 1870 fulgte Japan, USA og resten af Europa med.
 • Period: to

  Industrialisering

  1776 Adam Smith udgiver liberalismens hovedskrift.
  1785 Maskinvæv
  1787 det første jernskib
  1798 Malthus publicerer sin befolkningsteori (Klassisk liberalisme).
 • Period: to

  Industrialisering.

  1802 Det første dampskib
  1825 Den første jernbane (i England)
 • Slaget på Reden

  Slaget på Reden var et søslag mellem en britisk og en dansk flåde den 2. april 1801. Det fandt sted ved Københavns Red, en åben ankerplads ud for København. I over 4 timer kæmpede danske søfolk mod briterne, en på alle måder overlegen fjende, der havde 1058 kanoner mod danskernes 630. Det danske nederlag ødelagde landets flåde og tvang det danske rige til at opgive sin lukrative neutralitet i Revolutionskrigene.
 • Københavns bombardement

  Københavns bombardement var en terrorbombning, som fandt sted i 1807 under Englandskrigene og varede fra den 2. til den 5. september. Belejringen af København var et resultat af britisk krav om overgivelsen af Danmarks flåde til briterne, der frygtede at Kronprins Frederik ville overgive flåden til franskmændene mod Storbritannien.
 • Danmark mister Norge og Sverige

  I 1813 gik Danmark konkurs og i 1814 tabte Danmark Norge til Sverige ved freden i Kiel.
 • Period: to

  Industrialisering

  1844 Morse opfinder telegrafen
 • Grundloven indføres

 • Period: to

  Industrialisering

  1866 Tyskeren Siemens udvikler dynamoen.
  1866 Telegrafkabel under Atlanten.
  1869 Transkontiinental jernbane i USA
  1876 Første Telefon (Graham Bell)
 • Den Første Internationale

  Første Internationale, blev oprettet på en kongres i London i 1864, og gik i opløsning i 1876.
 • Dansk afdeling af første internationale

  Danskeren Luis Pio havde kontakt til Marx, og oprettede i 1871 en dansk afdeling af første internationale.
 • Systemskiftet - Parlamentarisme

 • 1. Verdenskrig

  1. Verdenskrig startede i 1914, og sluttede i 1918
 • Kvinderne fik valgret

 • Period: to

  Mellemkrigstiden

  Mellemkrigstiden var de år der var imellem 1. Verdenskrig og 2. Verdenskrig.
  I den tid handlede det meget om alle ødelæggelserne efter 1. Verdenskrig.
  Der var mange undergangstanker, folk gik hele tiden og troede at verden snart ville gå under.
 • 2. Verdenskrig

  1. Verdenskrig startede rigtigt i 1939, men Danmark blev først besat i 1940. Krigen sluttede igen i 1945.