Ideologier bjaelke bred

Ideologiernes kamp i det 20. århundrede

 • Period: to

  1. Verdenskrig

  Tyskland erklærede krig mod Rusland den 1/8 1914.
  Der var krig mellem Centralmagterne og Ententemagterne.
  Centralmagterne var Tyskland og Østrig-Ungarn som fik hjælp af Tyrkiet og Bulgarien
  Storbritannien, Frankrig og Rusland. De blev kaldt ententen, fordi de støttede hinanden. De fik hjælp fra Serbien, Belgien, Italien, USA og andre.
 • Period: to

  Mellemkrigstiden

  Tiden mellem 1.- og 2. Verdenskrig.
  Tyskland led et kæmpe nederlag. Versaillestraktaten fastslog, at Tyskland mistede 13 % af sine landområder. Endvidere skulle landet betale store erstatninger til sejrherrerne, og tyskerne måtte kun have en lille hær. Et parti som nazistpartiet ønskede hævn over både ydre og indre fjender og det var derfor 2. Verdenskrig startede.
 • Versaillestraktaten blev underskrevet

  Fredstraktaten i Versailles
  • Europa opdeles i nationalstater - Serbien, Bosnien osv.
  • Frihandel - liberalisme
  • Folkens forbund - lidt som FN i dag
  • Folkens selvbestemmelsesret - demokrati • Tyskland afgiver landområder • Tyskland får skylden for krigen • Tyskland skal betale store krigserstatninger • Østrig-Ungarn og Osmannerriget blev opløst • En række nye nationalstater oprettes
 • Start på stor økonomisk krise

  Det ramte Tyskland særligt hårdt pga. Versaillestraktatens krav om store tyske krigserstatninger. Der var også en meget høj arbejdsløshed i Tyskland.
  Der var stor opbakning til Hitlers Nazist-parti (og til kommunisterne)
 • Hitler bliver rigskansler

  Hitler vinder valget og bliver rigskansler (statsminister) i Tyskland. I løbet af få måneder tog nazisterne hele magten i Tyskland.
  Nazisternes mål/politik:
  -Tysklands genoprustning
  -Modstand mod Versaillestraktaten
  -Isolering og uddrivelse af jøderne
  -Revance for Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig
 • Period: to

  2. Verdenskrig

 • Status efter 2. Verdenskrig side 18-19 i bogen

  -USA er en af de nye førende stormagter - økonomisk og militært (via A-våben)
  -Sovjet stormagt - via militær indsats under krigen og militær styrke
  -Tyskland opdelt i 4 besættelseszoner (GBR, FRA, USA og Sovjet)
  -Opgør med nazismen - Nürnbergprocessen, FN's menneskerettighedserklæring 1948
  -Østeuropa befriet og styret af Sovjet.
 • USA og Sovjet er de nye stormagter

 • Period: to

  Østeuropa under Sovjet dominans side 19-20 i bogen

  -Kontroller: Polen, Østtyskland, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Rumanien, Bulgarien og de baltiske lande.
  -Hjælper lokale kommunister til magten (politisk påvirkning, valgsvindel, kontrol med politiet.
  - (tekst om "Gruppe Ulbricht"
  -Undlader at arbejde for kommunistisk overtagelse i Vesteuropa
  -Har ikke interesse i verdensherredømme, men i sikkerhed og økonomisk stabilitet. Østeuropa er en bufferzone mod Vest.
  -Opretter WAPA i 1955: forsvarsalliance i øst.
 • Period: to

  Østeuropa under Sovjet

  Oprør og opstande
  Berlin 1953, Ungarn 1956, Tjekkoslovakiet 1968, Polen 1970, 1976
  Der blev slået ned med hård hånd
  Bresjnev-doktrin 1968: Sovjet vil ikke tillade socialistisk stater at bestemme sig for at vende tilbage til kapitalisme, derfor skal andre socialistiske stater gribe ind og forhindre det.
  Modtog kun moralsk støtte fra Vest.
  Reelt var der en accept af at Europa var delt i et øst og vest og at man ikke blandede sig.
  Sovjet var generelt ikke velkomne i de østeuropæiske lande.
 • Period: to

  Den kolde krig

  Det hedder den kolde krig fordi man ikke kunne konfrontere hinanden direkte da det var farligt pga. A-våben (USA 1945, Sovjet 1949)
 • Period: to

  Tyskland er opdelt i øst og vest

  -USA,GBR, FRA arbejder på at indføre liberale demokratier med markedsøkonomi i Vest, herunder Vesttyskland
  -Sovjet arbejder på at indføre kommunistiske styrer i øst, herunder Østtyskland
  -Uenigheder omkring Tysklands fremtid fører til mistillid
  -USA ændrer politik i 1947: Trumandoktrin vendt imod Sovjet og kommunismen, vil globalt inddæmme kommunismen