Besættelsen 1940-1945

By nans94
 • Hitler får regeringsmagten

  På grund af den store krise Tyskland var i, får Hitler ved hjælp af sine ideer om fremskridt regeringsmagten. Tyskland blev naziztisk og fik agressivt diktatur
 • Olympiaden

  Olympiaden fungerede som et propeganda show der iscenesatte Tysklands storhed for verden.
 • Danmark går med til at underskrive en ikke angrebspagt

 • Danmarks besættelse

  Danmark bliver besat og regeringen opfordrer befolkningen til at samarbejde med tyskerne for at undgå yderligere konflikter.
 • Period: to

  Samarbejdspolitiken

  I denne periode samarbejde danskerne med tyskerne for at undgå yderligere konflikter og opfordrede befolkningen til ikke at gøre modstand.
 • Tysk angreb på Sovejtunionen

  Angrebbet på Sovejetunionen medførte en række tyske krav i Danmark, og derfor gik de danske myndigheder med til at sende 100 komunister i fangeskab. Danmark var på papiret allieret med Tyskland.
 • Nationale valg

  Det nazistiske parti fik kun 2,1 % af stemmerne, og var derfor mislykkedes i at få nye tilhængere.
 • Samarbejdspolitkkens sammenbrud

  Pga. en strijke i Esbjerg der bredte sig til Jylland og Fyn brød samarbejdspolitikken sammen. Forum i Københaven blev sprængt i luften af sarbotøre. Da tyskerne så småt begyndte at tabe krigen fra 1943, begyndte protesterne at vokse. Modstandsbevægleserne der havde været små i 1941-42 fik nu vind i sejlene. Danmark havde på nuværende tidspunkt været formelt allieret med Tyskland, men det ophørte i takt med regeringens sambrud og Danmark var nu betragtet som et besat land.
 • Kaj Munk myrdes

 • Den store folkestrejke i København

 • Markant begivenhed

  Shell-huset og den franske skole blev bombet af England.
 • Tyskerne overgiver sig

 • Danmarks befrielse

  Danmark var officielt befriet
 • Oprettelsen af en befrielsesregering

  En regering med lig deltagelse af modstrandfolk og politikkere. D. 9 maj blev det vedtaget af Danmark skulle søge optagelse i FN, at de trådte ud af antikomintern-pagten og at man kunne retsforfølge de tyske allieret.
 • 10 år efter

  Det blev besluttet at ingen politikkere kunne blive stillet til ansvar for hverken svigt d. 9 april eller for samarbejdspolitikken. Krigen var på dette tidspunkt fortid og forholdene var igen normale.