Europa og Ungarn

 • Marxismen og det kommunistiske system

  Marxismen og det kommunistiske system
  Karl Marx, tysk filosof og historiker udgav "Kapitalen". Her fremsatte han en teori om at historien udviklede sig gennem kamp mellem forskellige klasser. På et hvert udviklingstrin i historien er der to klasser, en klasse der besidder de afgørende produktionsmidler fx landbrugsjord, fabrikker osv. og en undertrykt klasse, der ikke besidder produktionsmidlerne fx bønder og arbejdere. Konflikt er uundgåelig. Revolutioner opstår ikke pga nye ideer, men pga produktionsforhold der ændrer sig.
 • Første verdenskrig udbrød

  Den store europæiske krig, som senere blev kaldt første verdenskrig udbrød. Tyskland, Østrig-Ungarn og Det osmanniske Rige kom i krig med bl.a. Frankrig, Rusland, Storbritannien, senere Italien og USA.
 • Det russiske zarstyre faldt sammen efter strejker og demonstrationer

 • Bolsjevikkerne overtog magten i Snakt Petersborg og senere resten af landet

  Bolsjevikkerne = Den revolutionære del af det russiske socialistparti)
  De overtog under Lenins ledelse
 • USA trådte ind i krigen

  USA trådte ind i krigen
 • Den tyske hær stod foran et afgørende sammenbrud på vestfronten

  Den tyske hær stod foran et afgørende sammenbrud på vestfronten, og samtidig udbrød der socialistiske revolutioner i flere tyske byer og i den tyske marine.
 • Period: to

  Versailles-freden og det nye europa

  Mellem de allierede på den ene side og de nye Tyskland på den anden side kom kun delvis til at følge Wilsons 14 punkter. Tyskland måtte afgive landområder til Polen, Frankrig og til Danmark (Nordslesvig), og nogle af afståelserne skete uden folkeafstemning.
 • Kupforsøg ledet af Hitler mod den lokale regering i Bayern slog fejl.

  Kaldes ølstuekuppet.
 • Period: to

  Politisk og økonomisk stabilisering i Tyskland.

  Perioden indebar en vis politisk og økonomisk stabilisering i Tyskland, og Weimar-demokratiet fungerede nogenlunde. Vigtige samfundsgrupper som fx godsejere, konservative embedsmænd og officerer var dog utilfredse med systemet, og så helst en autoritær styreform i en eller anden form.
 • Period: to

  Økonomisk verdenskrise - særligt slemt for Tyskland

  Særlig kraftige virkninger i Tyskland, hvis økonomi på grund af Versailles-fredens erstatningsbetalinger, hvilede på et svagt grundlag.Arbejdsløsheden blev højere i Tyskland end resten af Europa. Nazisterne og andre nationalistiske grupper vandt stor tilslutning. Grupperne der modarbejdede demokratiet, gjorde det umuligt at danne en handlekraftig regering.
 • Hitler bliver rigskansler

  Hitler og nazistpartiet vinder valget. Højrepolitikere overtalte præsidenten (tidligere feltmarskal von Hindeburg), til at acceptere en regering der bestod af nazistpartiet og et nationalistisk højreparti og med Hitler som statsminister (rigskansler). Nazistpartiet fik hurtigt tilegnet sig den fulde magt i Tyskland, og gjorde det af med Weimar-forfatningen, demokratiet og alle andre politiske partier.
 • 2. Verdenskrig begynder

  Begyndte med et tysk angreb på Polen, og en efterfølgende krig mellem Tyskland og Italien på den ene side, og Frankrig og Storbritannien på den anden side. Tyskland besatte Frankrig og en række andre stater og fik dermed næsten total kontrol med det europæiske fastland.
 • Tyskland fik nye modstandere

  Da Tyskland angreb Sovjetunionen i juni, og Japan angreb USA o december samme år, fik Tyskland nye modstandere Sovjetunionen og USA.
  Krigens eneside aksemagterne Tyskland, Italien og Japan = ensartet ideologiskgrundlag. Mens de allierede havde to helt forskellige ideologier: Det socialistiske Sovjetsystem (Stalin), vestmagterne Storbritannien og USA, der stod for et liberalt demokrati og havde kapitalistisk økonomi. Stor mistillid mellem de to parter. Alliancen opstod pga. den fælles fjende
 • 2. Verdenskrig slutter

  Tyskland led nederlag. Europa blev opdelt af sejrherremagterne, og tropper fra Sovjetunionen og vestmagterne havde den militære kontrol over Europa. Fascismen og nazismen blev fjernet fra Europa,.