Europa og Ungarn

 • Karl Marx fremsatte en teori om at historien udviklede sig gennem kamp mellem forskellige klasser

  Én klasse der besidder de afgørende produktionsmidler som fx. landbrugsjord eller fabrikker (kapitalisterne).
  Én undertrykt klasse der ikke besidder produktionsmidlerne fx. bønder eller arbejdere.
 • Period: to

  Første Verdenskrig

 • Første Verdenskrig brød ud

  Tyskland, Østrig-Ungarn og Det Osmanniske Rige VS Frankrig, Rusland, Storbritannien, Italien og USA.
  USA trådte ind i krigen i 1917 mens Rusland trådte ud --> liberal demokratisk krig mod de kommunistiske diktaturstater.
 • Det russiske zar-styre falder sammen

  Følge af strejker og demonstrationer.
 • Bolsjevikkerne overtog under Lenins ledelse magten i Sankt Petersborg og senere resten af landet.

 • Den tyske hær - sammenbrud på vestfronten

  Samtidig udbrød socialistiske revolutioner i flere tyske byer og i den tyske marine
 • Period: to

  Versailles-freden/traktaten

  Tyskland måtte afgive landområder
  Tyskland blev alene pålagt skylden for 1. Verdenskrig
  Tyskland skulle betale kæmpe krigserstatning til de allierede
 • Det meste af Europa havde liberale demokratiske systemer og forfatninger

  Pånær den nye Sovjetstat
 • Period: to

  Demokratiet bukkede under i mange af de nye europæiske stater

  Demokratiet blev afløst af fascistiske eller autoritære regeringer.
  Det gjaldt i Spanien, Portugal, Polen, De Baltiske Stater, Østrig, Ungarn, Rumænien og Grækenland.
  Forklaring:
  De kulturelle og politiske virkninger af 1. Verdenskrig. Versailles-freden og de nationale frustrationer som den skabte betød også noget.
  Økonomisk krise og arbejdsløshed.
 • Ølstuekuppet - Hitlers kupforsøg på den lokale regering i Bayern

  Kuppet slog fejl
 • Period: to

  En vis politisk og økonomisk stabilitet i Tyskland

 • Period: to

  Økonomisk verdenskrise med særlig kraftig virkning på Tyskland

  Bl.a. på grund af Versailles-fredens erstatningsbetalinger.
  Arbejdsløsheden blev højere i Tyskland i andre europæiske lande.
  Nazisterne og andre nationalistiske grupper vandt stor tilslutning og det samme gjorde kommunistpartiet - bekostning af socialdemokratiet.
 • Hitler som rigskansler (regeringschef)

  Præsidenten vonHindenburg accepterede en regering bestående af nazistpartiet og et nationalistisk højreparti med Hitler som regeringschef.
  Det tog kun nazisterne nogle få måneder at tilegne sig den fulde magt og gøre det af med weimar-forfatningen, demokratiet og alle andre politiske partier.
 • Period: to

  Borgerkrig i Spanien

  Blodig
 • 2. Verdenskrig starter - tysk angreb på Polen

  Tyskland og Italien VS Frenkrig og Storbritannien
 • Tyskland angriber Sovjetunionen og Japan angriber USA

  Tyskland får nye modstandere = USA og Sovjetunionen
  Tyskland, Italien og Japan = nogenlunde ensartet ideologiske og politiske systemer
  Sovjet, USA, Storbritannien og Frankrig = stor mistillid mellem de to parter (vest-magterne og Sovjet) på grund af de forskellige ideologier (sovjet = socialistisk diktatur og vest = liberalt demokrati)
 • Tysklands nederlag og dets konsekvenser

  Sovjet og vest-magterne havde den militære kontrol over Europa.
  Fascismen og nazismen blev fjernet fra Europa - ikke mindst kendskabet til det nazistiske folkedrab på jøderne og den brutale måde tyskerne førte krig på i Polen betød at især nazismen blev forbundet med en racistisk udryddelsespolitik der stod i modsætning til de humanistiske grundlag som en del af Europas kultur hvilede på.