Repitition 2.g

 • Period: 500 to Jan 1, 1450

  Europæisk middelalder

  Feudalsamfund. Stærk kirke. Svag centralmagt. Fæstebønder -> -> lensherre -> adel. Geocentrisk verdensbillede. 90% bønder af befolkningen.
 • Period: Jan 1, 1450 to

  Renæssancen

  Genfødsel. Urbanisering. Nyt menneskesyn (fokus på den individuelle), heliocentrisk verdensbillede, reformationen, oplysning. Kunsten ændres (mennesket ophøjes). Mindre magt hos kirken. Feudalsamfund til stændersamfund. Stærkere centralmagt. Videnskab vandt frem. Dermed bliver kirken mindre og man får det heliocentriske verdensbillede.
 • Apr 1, 1492

  Columbus opdager Amerika

 • Apr 1, 1517

  Luthers 95 teser

 • Period: to

  Enevælde

  Kongen får magten. Adel bliver mindre. Reformation. mindre magt til kirken.
 • Period: to

  Svenskerkrigene

  Kong Frederik den 3. der erklærer krig mod karl gustav den 10.
 • Suverænitetsakten

  En formaliseret forfatning som var underskrevet af gejstligheden og adlen som gav kongen magt.
 • Dampmaskinen opfindes

  Var baggrund for den store transportrevolution. Opfundet af James Watt.
 • Period: to

  Den industrielle revolution

  Starter i England. Enclosure, kolonier giver god indkomst.
 • Period: to

  Danmark og demokrati

  Grundloven.
 • Spinning Jenny

  James Hargreaves fra Manchester var opfinderen. Den havde stor indflydelse på den indudstrielle revolution.
 • Period: to

  Den amerikanske uafhængighedskrig

 • Den amerikanske uafhængighederklæring

 • Den amerikanske uafhængighedserklæring underskrevet

  Underskrevet af i alt 56 mennesker og John Hancock var den første.
 • Period: to

  Opiumskrigen

  De kinesiske myndigheder konfiskerer 20.000 kister illegal opium fra britiske købmænd. Storbritanien angriber kinesiske havnebyer med flåde, og viser sig stærk overlegne. Kina må underksrive Nanjing-traktaten.
 • Grundloven indføres

 • Period: to

  Imperialisme og 1. verdenskrig

  Råstoffer ved kolonier som gav gode afsætningsmuligheder. Prestige ved kolonier. Det gjaldt om at være den største og stærkeste nation. Derfor også stor hær. Skyttegravskrig. Forsvar stærkere end angrebet,
 • Grundlovsændring

  Estrup.
 • Kvinder får stemmeret i DK

 • Period: to

  Mellemkrigstiden i Tyskland

 • Hitler kommer til magt (rigskansler)