Kronologi forløb

 • Udbruddet af Første verdenskrig

  Den tyske hærs indmarch i Belgien i august 1914 på vej mod et omfattende angreb på Frankrig, var dét der hurtigt skulle udvikle sig til Første Verdenskrig, en realitet. Efter flere årtiers spændinger og konflikter mellem den ene side Tyland og Østrig-Ungarn og på den anden side Frankrig, Rusland og England var det nu endt med den krig, som var forventet at være overstået iløbet ad få uger, varede 4 år.
 • Period: to

  WW1

  Tyske hær indmarcherede i Belgien i august 1914, på mod et en engreb på Frankrig. På den ene side af krigen var Tyskland og Østrig-Ungarn og på den anden var Frankrig, Rusland og England.
 • USA træder ind i WW1

  Vendepunktet kom da USA, der var kommer ind i krigen i april 1917, i løbet af sommeren 1918 begyndte at gøre sin militære indflydelse gældene på vestfronten. November 1918 måtte den tyske hær strække våben og anmod om våbenhvile
 • Den russiske revolution

  I det tomme magttomrum Rusland havde efter deres nederlag til den tyske hær,formåede de russiske kommunister under ledelse af Lenin at erobre magten ved et relativt ublodigt kup i oktober 1917
 • WW1 slutter

  Krigen blev afsluttet kort efter USA havde indblandt sig. Ved krigen afslutning havde verden og især Europa forandret sig på flere områder.
 • Folkeforbundet

  Den Amerikanske præsident, Wilson, havde efter første verdenskrig i forlængelse af erfaringerne med WW1 forslået oprettelse af en fredsskabende organisation med alle verdens lande som medlemmer. Der var bred opbakning omkring ideen, men der blev ikke til noget, da et flertal i den amerikanske kongres ikke mente at USA skulle være med.
 • Period: to

  WW2

  Hitler indledte i 1939 angreb på polen, som blev til WW2. På den ene side var der Tyskland og dets allierede Italien og Japan, og på den anden side i begyndelsen stod der England og Frankrig.
 • Period: to

  Multipolaritetens tidsalder

  De tidligere europæiske supermagter, som var Frankrig og Tyskland, og England havde brugt så mange ressourcer gennem alle krigene, at de ikke var i stand til at forblive supermagter, og efter WW2, gik verden fra at have multipolaritet til bipolaritet, hvilket betyder at man istedet har mange supermagter, kun har 2 (USA og Sovjetunionen)
 • Period: to

  Afkolonisering

 • Period: to

  Den kolde krig

 • Period: to

  Koreakrigen

 • Period: to

  Højkonjuktur

  Man ser højkonjunktur i vesten på dette over denne periode