Crying kim

Historie timeline

 • Oplysningstid

  1724-1804
  Ideer: fornuft, frihed, oplysning
 • Udsmeltning af jern med stenkul (England)

 • Period: to

  Befolkningstilvækst

  Stor befolkningstilvækst i Europa, især i England.
 • Spindemaskine, "Spinning Jenny"

 • Naturret og oplysning

  James Watts dampmaskine
 • Period: to

  Industrialisering

  Det der før forgik i hjemmet bliver flyttet til fabrikker (urbanisering)
  Mere effektivt landbrug.
  Det startede i 1770 i England, men foralvorg i 1870'erne i EU, samt USA og Japan. De gik også mere op i mere værdi. I 1848 var der revolutioner og oprør over alt i EU, men det hele startede i Paris.
 • Period: to

  Liberalismen

  Adam Smith udgiver liberalismens hovedskrift
 • Maskineæv

 • Det første jernskib

 • Klassisk liberalisme

  Malthus publicerer sin befolkningsteori klassisk liberalisme
 • Period: to

  Dampskib og jernbane

 • Det første dampskib

 • Den første jernbane (i England)

 • Demokrati og demokratisering

  Grundloven blev indført.
  (1915) kvinderne fik stemme rettigheder
 • Period: to

  Mellemkrigstiden

  Kommunisme
  Nazisme
  Facisme
  Futurisme Ekspressionisme (voldsomt)
 • Middelalderen

  Vikingetid osv.