Verdenshistorisk overblik 1700-1989

By Mieriis
 • Montesquieu tredeling

  Montesquieu tredeling
  Franskmanden Montesquieu var en stor modstander af enevælden. I 1748 skrev han en bog ”Lovenes ånd”, som handlede om de tanker, hvor magten var delt i tre. Også den engelske filosof John Locke var tilhænger af disse tanker og at befolkningen skulle have mere magt.
  De tre myndigheder er: Den lovgivende magt, den udøvende magt og den dømmende magt.
  Montesquieus princip om magtens tredeling blev brugt i eksempelvis uafhængighedserklæringen
 • Period: to

  Verdenshistorisk overblik

 • Uafhængighedserklæringen

  Uafhængighedserklæringen
  Den amerikanske revolution var kampen mellem kolonisterne og England, kolonisterne ville løsrive sig og danne deres egen nation.
  Uafhængighedserklæringen blev d. 4. juli 1776 vedtaget. Erklæringen skulle over for alverden retfærdiggøre kolonisternes oprør. Den bygger på tanken om almengyldige menneskerettigheder og ideen om folkesuverænitet. Det gjorde at folket fik ret til at gøre oprør mod en tyrannisk regering. Tankerne og dette stammede i høj grad fra John Locke.
 • Grundloven i Danmark

  Grundloven i Danmark
  Enevælden blev afskaffet i Danmark, da en gruppe københavnske borgere med byrådet i spidsen krævede og uden videre fik enevælden afskaffet og indført en fri forfatning. Midt under krigen blev enevælden officielt afskaffet og den 5. juni 1849 blev grundloven vedtaget.
  På den tid var grundloven demokratisk, men sammenligner man med i dag, så overhovedet ikke. Kun mænd over 30 med husstand kunne stemme, dvs. ingen kvinder, tjenestefolk eller fattighjælpsmodtagere. Derudover oprettedes et Landsting
 • Parlamentarisme i Danmark

  Parlamentarisme i Danmark
  Parlamentarisme betyder at man ikke må have et flertal imod sig. Det systemskifte blev foretaget i 1901. Det blev gjort på baggrund af en stor utilfredshed under statsministeren JBS Estrup, som indførte en masse love på trods af et flertal imod ham, og derfor blev der besluttet at dette ikke kan lade sig gøre = demokratiet træder for alvor i kraft, på trods af at kvinderne og fattige stadig ikke måtte stemme, men det kommer jo så senere i 1915.
 • 1 Verdenskrig

  1 Verdenskrig
  1. verdenskrig varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918. Det var mordet på ærkehertugen Franz Ferdinand. Krigen blev ført mellem det tyske kejserrige og Østrig – Ungarn på den ene side og Frankrig, Storbritannien, Rusland og Serbien på den anden side. Flere lande blev under krigen presset ind i alliancen mod centermagten. Krigen ende med nederlag til Centralmagten (Tyskland), og blev formelt afsluttet ved indgåelse af Versaillestraktaten.
 • Versaillestraktaten

  Versaillestraktaten
  Tyskland havde store militære konsekvenser. De måtte i 1919 underskrive Versaillestraktaten. Denne traktat indeholdte blandt andet bestemmelser om, at tyskerne skulle betale store krigsskadeserstatninger. Hitler får magten. Tyskland beskyldes for at være eneansvarlige for krigen, hvilket tyskerne bliver sure over, derfor kæmper Hitler sig til den her magt, hvilket giver store økonomiske konsekvenser også.
 • 2 Verdenskrig

  2 Verdenskrig
  1. verdenskrig i Europa varede fra d. 1. september 1939 til den 2. september 1945. Krigen blev ført mellem Tyskland, Italien og Japan på den ene side, og resten af verden bl.a. Storbritannien, Sovjetunionen og USA på den anden side. Endnu engang var der et nederlag til Tyskland2. verdenskrig var den største militære konflikt i historien, og den omfattede hele verden. En lang række nye ødelæggelsesvåben blev anvendt, og krigen havde større civile omkostninger end nogle tidligere konflikt.
 • Den kolde krig

  Den kolde krig
  Den kolde krig er et udtryk for den spænding der var mellem de to tilbageværende stormagter – de to modpoler: Sovjet og USA, som havde meget forskellige synspunkter.
  Vesten (USA) var kapitalistisk og gik ind for et frit marked med svag statslig indblanding hvor Østen (USSR) gik ind for et kommunistisk styre med en meget stærk stat. Det var især Marshallhjælpen som var afgørende for, hvilken side landene i kom til at høre til. 1945-1989
 • Kold krig slut + berlinmurens fald

  Kold krig slut + berlinmurens fald
  Berlinmuren blev bygget i 1961 og ses som et symbol på den kolde krig og Europas opdeling i øst og vest. Den blev bygget af Sovjetunionen og det officielle formål var at beskytte østberlinerne mod det fascistiske (organismetanke. Individer skal underkaste sig den stærke stat og nationen) vestlige styre, som de mente de kapitalistiske (frit marked) lande var. Den reelle grund var dog at forhindre østberlinerne i at flygte til det demokratiske vest.