toooost

 • Period: to

  Den amerikanske uafhængighed

 • Den amerikanske revolution

  Nordamerika følte at der ikke var nogen grund for at være underlagt en konge og et parlament i England flere tusinde kilometer væk.
 • Period: to

  Industrialiseringen

 • Den franske revolution

  Økonomiske problemer i Frankrig
  Kongen blev mistænkt for hemmelige forbindelser med Østrig og Preussen, som de var kommet i krig med. Dette førte til hans henrettelse og monarkiens afskaffelse.
 • Napoleon overtog magten ved et statskup.

  Der blev nogenlunde politisk ro i frankrig efter Napoleon overtog magten. Men han ville ikke dele magten med nogen. Han kronede sig selv til kejser og fortsatte krigen mod naboerne
 • Napoleons nederlag ved Waterloo

 • Monroe-doktrinen

  Monroe doktrinen bekendtgøres. Ethvert europæisk forsøg på indblanding i Amerika blev set som en fjendtlig handling over for USA. Til gængæld lovede USA at undlade at blande sig i europæiske anliggender. Isalotionstitisk kurs.
 • Den liberale oprør mod de enevældige herskere brød ud over hele Europa.

 • Grundloven bliver vedtaget.

 • Revision af Grundloven

 • Den traumatiske krig ebdte med et nederlag til Preussen og Østrig.

  Danmark mistede hele Slesvig og Holsten, og mange dansksindede måtte leve under tysk styre indtil genforeningen i 1920
 • Grundloven bliver revideret IGEN

  revisionen af grundloven i 1866, satte skel mellem begolkningsgruper ved at opdele dem i en velstillet borger- og gods-ejerklasse, samt en mindre privilegeret gruppe af førsst og fremmest bønder og husmænd.
 • Period: to

  Imperialismen

 • Udbruddet af WW1

  Med den tyske hærs indmarch i Belgien i august 1914 på vej mod et omfattende angreb på Frankrig var det der hurtigs skulle uudvikle sig til Første Verdenskrig, en realitet. Årtiets konflikter på den ene side Tyskland og Østrig-Ungarn og på den anden side Frankrig, Rusland og England var nu endt med den krig, de fleste havde forventet.
 • Period: to

  WW1

 • USA træder ind i WW1

  USA træder ind i WW1 og begyndte i 1917 at gøre sin militære indflydelse gældende på vestfronten
 • Den russiske revolution

  Ved østfronten i Rusland bar krigen præg af ruslands militære svaghed. Det blev hurtigt klart, at zarens Rusland ikke havde den fornødne slagkraft over for den tyske hær, og under indtryk af de lidelser, krigen påførte den russiske befolkning, blev zaren tvunget til at abdicere i februar 1917. Der var et magttomrum, og under det begyndte de russiske kommunister at erobre magten under Ledelse af Lenin at erobre magten ved et kup i oktober 1917
 • WW1 Slutter

  Den tyske hærre måtte strække og våben og anmode om våbenhvile i november 1918. Det var pga. USA der begyndte at gære sin militære indflydelse gældende på vestfronten, hvilket gav dem en stor fordel.
  Udover de enorme mennesketab, medførte krigen også store ændringer af det politiske europa kort. VÆk var de hele fire kejserdømmer: Udover det russiske var det tyske, det østrig-ungarnske og det osmaniske kejserdømme bukket under i løbet af krigen.
  Østrig ungarn blev splittet.
 • Folkeforbundet

  Wilson som var den amerikanske præsident dengang forslog
  En fredsskabende organisation med alle verdens lande som medlemmer. Der var bred enighed om det fornuftige i ideen, og det blev så til folkeforbundet. Dog blev det ikke nogen succes, fordi et flertal i den amerikanske kongres ikke mente, at USA skulle være med. USA vendte tilbage til isolationisme.
 • Versailles-traktaten

  Tyskland måtte underskrive Versaillestraktaten. Traktaten indeholdt blandt andet bestemmelser om, at tyskerne skulle betale store krigs skadeserstatninger, at Tysklands militær skulle begrænses voldsomt, samt at Tyskland skulle afgive alle sine kolonier,
 • Genforeningen af Slesvig & Holsten

 • Kongen forsøger at bryde det parlamentariske styre

 • Period: to

  WW2

 • Period: to

  Multipolaritetens tidsalder

 • Period: to

  Afkolonisering

 • Period: to

  Den kolde krig

 • Period: to

  Koreakrigen

 • Period: to

  Højkonjunktur