Ideologiernes kamp i d.20. århundrede.

 • Period: to

  1. Verdenskrig (ikke færdig).

  medvirkende: Tyskland og Østrig-Ungarn, som blev kaldt centralmagterne. De fik hjælp af Tyrkiet og Bulgarien. Storbritannien, Frankrig og Rusland. De blev kaldt ententen, fordi de støttede hinanden. De fik hjælp fra Serbien, Belgien, Italien, USA og andre.
 • Period: to

  De tre ideologier

  • Fascisme (nazisme):
  • Liberalisme: Sin egen lykkesmed, frihed, bestemme over ens liv inde for lovens rammer. -Socialisme (kommunisme): videre byggelse på Karl Marks ideologier, lighed, bedre vilkår for arbejdere. i 1900 tallet ville det være revolutionær overtagelse (klar til kamp mod liberalismen)
 • Fredsslutningen i Versailles

  Den amerikanske præsident Wilson lancerede et fredsudspil:
  Europa opdeles i nationalstater
  Frihandel
  Folkenes Forbund
  Folkenes selvbestemmelsesret – demokrati
  Versaillesfreden 1919-20
  Tyskland afgiver landområder (ikke alle ved folkeafstemning)
  Tyskland får skylden for krigen
  Tyskland skal betale store krigsskadeserstatninger
  Østrig-Ungarn og Osmannerriget bliver opløst
  En række nye nationalstater oprettes på grundlag af demokratiske forfatninger, men på svagt folkelig basis
 • Period: to

  Mellemkrigstiden

  1929Start på stor økonomisk krise
  Ramte Tyskland særligt hårdt pga. Versailles-traktatens krav om store tyske krigsskadeserstatninger
  Meget høj arbejdsløshed i Tyskland
  Stor opbakning til Hitlers nazistparti
  1933: Hitler vinder valget og bliver rigskansler i Tyskland i løbet af få måneder tog nazisterne hele magten i Tyskland nazisternes mål/politik
  Tysklands genoprustning Modstand mod Versailles-traktaten Isolering og uddrivelse af jøderne Revanche for Tysklands nederlag i Første Verdenskrig
 • Period: to

  Demokratiets krise og fald i mellemkrigstiden

  • europa i dyb krise efter 1. verdenskrig.
  • Tyskland endnu være grundet tilbagebetaling på krigsskader i 1, verdenskrig.
  • dyb mistillid til politiske ledere.
  - revoloutionære socialister prøvede at lave kup i den tyske regering grundet landet delt op i folkegrupper (race).
 • Europa efter 2. verdenskrig

  • Tyskland smadret økonomisk.
  • 1945 bruger USA atom våben mod Japan (Pearl Harbour).
  • Tyskland opdelt besættelses nationer (GBR, FRA, USA, Sovjet)
  • opgør med nazismen - Nurnbergprocessen, FN´s menneskerettighedserklæring.
  • østeuropa bestyret af Sovjetunionen
  • . USA ny førende stormagt - økonomisk og militært (via A-våben)
 • Period: to

  Østeuropa under Sovjetunionen efter 2. verdenskrig.

  • kontrollere Polen, Østtyskland, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, de baltiske lande.
  • hjælper lokale kommunister med overtagelse af stat og politi.
  • opretter WAPA i 1955: Forsvarsalliance
  • undlader at arbejde for kommunistisk overtagelse i vesteuropa. har ikke interesse i verdensherredømme.
 • Period: to

  Intern modstand mod kommunistiske regimer

  • opstande mod kommunismen, Berlin 1953, Ungarn 1956, Tjekkoslovakiet 1968, Polen 1970, 1976, 1980-81. sender russisk hær ind og udtyder.
 • Period: to

  Vesteuropa under USA

  Vesttyskalnd integreres i vest BRD, kapitalistisk, liberalt demokrati.
  Marshallhjælp 1947 lån og gaver for Vesteuropa (bruger den til at stoppe andre lande for at modtage hjælp fra sovjet og andre kommunistisk styret lande.
  NATO 1949 militæralliance