1700-1989

 • Period: to

  Overbliksforløb

 • Oplysningstid

  Oplysningstid
  Folket skulle oplyses om de nye tankegange og ideer - Moderne tankegang
  Fokus på individet.
  Gjorde op med traditionsbundne forestillinger.
  Videnskabens fornuft.
  Almindelig mennesker kunne for viden – læse, skrive
 • Period: to

  Industrialisering

  Urbanisering
  Den industrielle revolution bredte sig i løbet af 1800-tallet fra England til en række andre lande.
  Industrialiseringsforløbet i 1800-tallet var tæt forbundet med voldsom befolkningsudvikling
 • Amerikanske revolution

  Amerikanske revolution
  Amerika løsriver sig fra den engelske kongemagt. (moderlandet)
  Uafhængiglighedserklæring; Rettigheder til liv, frihed og stræben efter lykke
 • Den franske revolution

  Den franske revolution
  Der var dårlig økonomi i frankrig pgs. forældet skattesystem. For lidt landbrugsproduktion.
  Man gik ud fra den amerikanske revolution om liberalisme og opgør mod enevælden. Magtens tredeling – Montesquieu
  Napoleon
 • Transportrevolution

  Transportrevolution
  Jernbaner og dampmaskiner
  Transportrevolution. Man gik fra hestetransport til jernbaner -> hurtigere transport -> bedre handel
 • Den første Jernbane i DK

  Den første Jernbane i DK
  Roskilde til København
 • Enevælden i Danmark afskaffes

  Enevælden i Danmark afskaffes
 • Grundlov

  Grundlov
  Demokrati i Danmark
 • Karl Marx - Arbejderbevægelsen

  Karl Marx - Arbejderbevægelsen
  • Dårlige forhold for arbejdereo 6 dages arbejdsugeo arbejdsdag på 13 – 15 timer o streng arbejdsdisciplin o farligt arbejdsmiljø o usunde bolig o Alle i familien arbejdede - Karl Marx
 • Danmarks tilbagegang

  Danmarks tilbagegang
  Danmark taber mange krige
  - vi mister Slesvig - Holsten
 • Period: to

  Imperalisme

  Den periode hvor det lykkedes for europæerne, USA, og Japan at underlægge sig hele Asien, Afrika og Latinamerika
 • Period: to

  1. Verdenskrig

  Tyskland og Østrig-Ungarn vs. Frankrig, Rusland, og England
  Skyttekravskrig: bedre våben – maskingevær – kanoner – fly – giftgas (industrialiseringen gør det til en anderledes krig)
 • Versaillestraktaten

  Versaillestraktaten
  Tyskland mister land
  Tyskland skulle betale store krigsskadeerstatninger
  Eneansvarlige for første verdenskrig (bliver sure!)
  Tysklands militær skulle begrænses voldsomt
  Tyskland skulle afgive alle sine kolonier
  Økonomisk krise
 • Period: to

  2. Verdenskrig

  Tyskland alliredet med Italien og Japan vs. England og Frankrig (USA)
  Nazisme og fascime: Diktatur
 • Period: to

  Den Kolde Krig

  Betegnelsen for mellem USA og dets allirede på den ene side og Sovjetunionen og dets allirede på den anden. Kold krig; udvikler sig ikke til egentligt krig mellem USA og Sovjet – truede hinanden med atomvåben
 • Berlinmurens fald

  Berlinmurens fald
  Man havde opdelt Tyskland i øst og vest, hvor Frankig, England og USA havde vest og Sovjetunionen havde øst Den faldt og konflikten var slut: Tyskland blev forenet