Historie tidslinje

By hojer94
 • 500

  Middelalder

  Middelalder
  (år 500-1500) Kirken styrede alt
  Afladsbreve
  Katolicisme
  Feudalsamfund
  Geocentrisk verdensbillede
  Fællesskab før individet
  Videnskaben: samling af græsk/romersk lære + Biblen
  90 % bønder
  Lensherre og vansaller
  Svag centralmagt
 • Jan 1, 1500

  Renæssance

  Renæssance
  (1500-1600)
  Stændersamfund
  Renæssance betyder "genfødsel"
  Man ønsker fremdrift, fordi alt gik i stå i Middelalderen
  Urbanisering
  Protestantisme
  Ikke-religiøse opfattelser af verden
  Kirken mistede magt
  Ændret menneskesyn
  Naturvidenskab/eksperimenter/naturiagttagelser
  Stærkere kongemagt
  Heliocentrisk verdensbillede
 • De liberalistiske revolutioner

  De liberalistiske revolutioner
  (1756-1814)
  Man bevæger sig væk fra Middelalderens menneskesyn, hvor fællesskab var i centrum. Individet og videnskab kommer i centrum. Religion kommer til at fylde mindre
  Enevælden bliver indført Det var et stændersamfund med 3 stande.
  1. stand: gejstlige 100.000
  2. stand: adelige 400.000
  3. stand: Bøndere og borgere (masser af skat) 24,5 millioner. John Locke: Staten skal sikre den enkelte
  Montesquieu: Magtens tredeling rettigheder
  Voltaire: Ytringsfrihed/menneskerettigheder
 • Danmark og demokrati

  (1750-1914)
  Landbrugsreformer omkring 1750
  Fæstebøndere blev selvejere
  i slutningen af 1700-tallet var det den florissante handelsperiode
  Vi deltog på Napoleons side. Vi skulle efter krigen og nederlaget afstå Norge til Sverige
  i 1792 gennemførte Danmark slaveforbud
  Grundloven i 1849
  Tiden er præget af nationalfølelser
 • Den industrielle revolution

  (1750-1830)
  Stigende befolkningstal, der medførte urbanisering (folk søger til byen efter arbejde)Der kommer bedre hygiejne, så dødeligheden falder.Arbejds- og levevilkår i byerne er dårlige.
  England tjente mange penge på trekantshandel og kolonierne. Kongen var ikke stærk i England, så der var bedre muligheder for fritænkning, der medførte mange nye teknologier (Landbruget får Enclosure)The glorious revolution/Bill of rights – sikrer at kongen har begrænset magt. England har ikke enevælde
 • Den Amerikanske Revolution

  Den Amerikanske Revolution
  (1775-1783) "No taxation with representation"
 • Den Franske Revolution

  Den Franske Revolution
  (1789-1799)
  1. standen gør oprør mod 1. og 2. stand ved at erobre Bastillen Danmark forsøger at være neutrale, men Napoleon tvinger Danmark til at vælge side, der ender med at vælge Frankrig og England bomber København i 1801 (Slaget på reden).
 • Imperialisme

  (1870-1914)
  Vil have store område/land, så man kunne styre over mere.
  Strategisk i forhold til militæret
  Den hvide mands byrde
  Jo flere kolonier, jo mere magt
  Råstoffer, afsætningsmuligheder
  Kolonipolitik: Frankrig og Tyskland havde en krig, hvorefter befolkningen blev splittet i mening om kolonier.
 • 1. Verdenskrig

  (1914-1918)
  Skudet i Sarajevo (Kronsprins Ferdiand blev skudt) Alliancer:
  Triplealliancen bestod af Tyskland, Østrig-Ungarn og Italien
  Tripleententen bestod England, Frankrig og Rusland