5185603

Imperialismen

 • 1300

  I 1300-tallet var Europa ikke specielt økonomisk udviklet

  I 1300-tallet var Europa ikke specielt økonomisk udviklet
 • 1500

  De første europæiske kolonier bliver oprettet

  De første europæiske kolonier bliver oprettet i andre verdensdele, her var det drivende motiv økonomi og magt.
 • 1500

  Columbus opdager America

  Columbus opdager America hvilket fører til et drastisk vendepunkt for Europas tilbagevenden både økonomisk og teknologisk.
 • Tyrkerne Belejrede Wien

  Tyrkerne Belejrede Wien
 • Dampkraft og mekanisering Giver Europa stor fordel

  Dampkraft og mekanisering Giver Europa stor fordel
 • Blomstring af kommunistpartiernes marxistiske teori

  I kommunistpartiernes marxistiske teori var imperialismens opblomstring i slutningen af 1800-tallet et udtryk for de kapitalistiske lande havde udnyttet markederne og investeringsmulighederne i deres egne lande fuldt ud.
 • Udviklingen af Fysik, Kemi og Biologi

  Udviklingen af Fysik, Kemi, og Biologi
 • Period: to

  Karl Marx levede

  Den tyske samfundsteoretiker Karl Marx levede fra 1818 - 1883
 • Telegrafen blev opfundet

  I 1844 blev telegrafen opfundet.
 • Japan bliver til stormagt

  I midten af 1800 tallet havde Japan indledt en moderniserings- og dermed europæiseringspolitik, der medførte at landet blev en stormagt
 • Starten på racisme i Europa

  Man begyndte at se hvide som den overlegne race, og der kom teorier omkring raceforskellen
 • Survival of the fittest evolutionsteori

  I 1859 kom Darwin med evolutionsteorien "Survival of the fittest"
 • Dannelse af italienske fyrstendømmer

  Dannelse af italienske fyrstendømmer.
 • Danmark mister Slesvig og Holsten i en krig til Preussen

  Danmark mister Slesvig og Holsten i en krig til Preussen.
 • Period: to

  Den fransk-tyske krig

  Det tyske kejserrige blev dannet pga. de vandt krigen mod Frankrig
 • Arbejderne forsøger at tage magten i Paris

  Arbejderne forsøger at tage magten i Paris under "Pariserkommune"
 • Dannelsen af det tyske kejserrige

  Dannelsen af det tyske kejserrige.
 • Danskerne specialisere sig i smør og bacon

  Danskerne specialisere sig i smør og bacon.
 • Period: to

  Højdepunktet for imperialismen

 • Ægypten bliver gjort til "protektorater"

  Ægypten bliver gjort til "protektorater" hvilket er stater der er under beskyttelse af en Europæisk magt.
 • I slutningen af 1800 tallet havde Frankrig skabt sig et imperium i Afrika og Østasien

  I slutningen af 1800 tallet havde Frankrig skabt sig et imperium i Afrika og Østasien
 • Massakrering af muslimske oprører

  I 1898 massakrerede briterne muslimske oprører. Pga. de hvides overlegne våben så som automat rifler imens, muslimerne havde lancer.
 • USA fordrev spanske koloniherrer fra Cuba

  USA fordrev spanske koloniherrer fra Cuba, hvilket fik USA til at fremtræde som en imperialistisk nation.
 • Nedkæmpning af opstand i Kina

  I 1900 nedkæmpede forenede europæisk-amerikanske styrker en opstand i Kina
 • Danskernes sølle befolkningstal

  I starten af 1900-tallet havde Danmark et befolkningstal på sølle 2.8 millioner.
 • I begyndelsen af 1900-tallet var der 5-6 stormagter i Europa

  I begyndelsen af 1900-tallet var der 5-6 stormagter i Europa.
 • Danskernes beskæftigelse

  400.000 danskere var i 1911 beskæftiget i landbruget hvor at 230.000 danskere var beskæftiget i håndværk og industri.
 • Det tyrkisk-arabisk og muslimske var under forfald

  Det tyrkisk-arabisk og muslimske var under forfald
 • I 1914 var Rusland langt bag Europæerne i industrialiseringen

  I 1914 var Rusland langt bag Europæerne i industrialiseringen.
 • Period: to

  Første verdenskrig

  Første verdenskrig var en krig mellem hele verden der strækkede sig over 4 år
 • Kunstværket "Imperialismen som kapitalismens højeste stadium"

  I 1917 skrev Vladimir Lenin i Kunstværket "Imperialismen som kapitalismens højeste stadium" omkring kapitalismens brug af imperialismen.