Historie

 • 400

  Middelalderen starter

  Tilbagegang for antikken.
  Primitive livsformer - feudalisme Vigtige ord for middelalderen:
  - Hoveri
  - Aflad
  - Landgilde
  - Feudalsamfund
  - Lensherre
  - Vasal
  - Fæstebonde
  - Landbrugssamfund
  - Fællesskab
  - Stor magt til kirken
  - Investiturstriden
  - Pesten
  - Det geocentriske verdensbillede
 • 400

  Feudalsamfund

  Feudalsamfundet er opbygget som en pyramide: højest er kongen, dernæst godsejere/adelige (kronvasaller), til sidst bønderne. Svag kongemagt. 90% af befolkningen var bønder.
  Kongen er lensherre for fx en hertug, som er kongens vasal. Hertugen er så lensherre for en bonde, som er hertugens vasal. En vasal får jord fra lensherren, og giver tilgengæld soldater, penge, osv.
 • Jan 1, 1000

  Højmiddelalderen.

  Til år 1300.
  Økonomisk fremgang - mere produktion.
  Bønderne blev bedre til at dyrke jorden.
  Europas befolkning fordobles.
  Mange nye landsbyer blev grundlagt.
 • Jun 3, 1300

  Højmiddelalder slut

 • Jun 3, 1300

  Senmiddelalder starter

  Efter højmiddelalderen gik fremgangen tilbage igen. Mange blev syge af pest (og mange døde osv)
 • Jun 3, 1400

  Renæssancen

  Vigtige ord i renæssancen:
  - "Genfødsel"
  - Handel -> flere købmænd, bedre levestandard, byer
  - Urbanisering
  - Man begynder at dyrke videnskab (antikkens viden + bibelfortolkning)
  - Heliocentrisk verdensbillede.
  - Protestanter brød med kirken og ikke-religiøse opfattelser blev accepteret
  - Nyt menneskesyn - fokus på individet
  - Naturvidenskaben - naturiagtagelser/eksperimenter
  - Kunst
  - Stændersamfund og stærkere kongemagt
  - Sækularisering -> mindre kristendom!
 • Jun 3, 1450

  Senmiddelalderen (slut)

 • Jun 3, 1492

  Columbus

  Columbus opdager Amerika!
 • Jun 3, 1520

  Martin Luther

  Martin Luther: hamrer 95 teser op i kirken med protester mod hvordan kirken er (oversætter biblen fra latinsk til tysk)
 • Isaac Newton

  Newton får et æble i hovedet, opdager tyngdekraften :-)
 • Danmark og demokrati (den danske revolution)

  til 1914. Vigtige ord:
  - Landbrugsreformer
  - Afskaffelse af enevælden
  - Reform på skoleområdet
  - Forfatningskampen
  - Septemberforliget
  - Industrialisering
 • Den store kolonikrig

  til 1763.
  Frankrig taber til England, og måtte opgive Canada og Louisiana.
  (Dette leder frem til den amerikanske revolution)
 • Boston-massakren

  En gruppe kolonister skød snebolde mod rødfrakkerne (englænderne). Englænderne dræber tre kolonister.
 • Boston Tea Party

  Det Ostindiske Kompagni havde monopol på at indføre the i kolonierne. Dette syntes kolonisterne ikke godt om - forklædte som indianere gik de om bord og smed teen i vandet.
 • Den amerikanske revolution

  • Kolonisternes befolkningstal stiger hurtigt, erhvervislivet udviklede sig. Amerikanerne ville ikke være en del af England længere.
  • Det hele ender i oprør; amerikanerne får hjælp fra franskmændene.
 • Uafhængighedserklæringen

  Udarbejdet af Thomas Jefferson. VIl retfærdiggøre kolonisternes oprør, og gøre sig fri af moderlandet.
 • Den franske revolution

  • Volataire (Ytringsfrihed, menneskerettigheder)
  • Montesqieu (Magtens tredeling)
  • Locke
  • Hobbes
  Franskmændene er med til at finansiere den amerikanske revolution - derfor blev det svært at holde deres egen revolution/krig mod kongen i gang, da de ikke havde penge til våben osv.
 • Den amerikanske forfatning

  Den skabte en forbundsstat med stærk centralmagt, samt adskillelse af den lovgivende, dømmende og udøvende magt.
 • Stormen på Bastillen

  (den franske revolution)
  Bastillen indeholdt våben og ammunition, derfor stormede borgerne bastillen, for at kunne tvinge kongen til at gå af.
 • Den industrielle revolution

  (Brød ud i 1780'erne i England - nåede fuld udbredelse i 1830'erne) Vigtige ord:
  - Stigende befolkningstal (urbanisering)
  - Arbejdsvilkår og levevilkår i byerne
  - Kapital
  - Teknologi (udvikling af maskiner til landbrug --> produktionen stiger!!)
  - Afsætningsmuligheder
  - Råvarer
  - Transport (damptog, dampskibe)
  - Arbejderbevægelsen (Karl Marx, socialisme)
  - Trekantshandlen
 • Industrialiseringens gennembrud i DK

 • Imperialisme starter

  Imperialismen slutter: 1914 Økonomiske:
  - råstoffer
  - afsætningsmuligheder
  - investeringsmuligheder
  - Ovenstående kunne lade sig gøre fordi:
  - Industrialisering Politisk:
  - prestige ved kolonier
  - magtspørgsmål
  - nationalisme
  - styrke sammenholdet indefra
  - militær Spørgsmål om race:
  - den hvide mands byrde (civilisering)
  - vestlige normer Værdipolitik i hhv. Tyskland, England og Frankrig, kolonier,
  - religion (kirken vs. Darwin), demokrati
 • Skolerefom

  Reform i 1903. Før var det kun børn af de veludannede embedsmænd og det bedre borgerskab og næsten kun drenge, der fik studentereksamen.
  Efter reformen 1903: Efter folkeskolens femte klasse – fire årig mellemskole, der gav adgang til gymnasiet. Gav flere muligheder for bybørnene.
  På landet gik man stadig kun i skole i 7 år og kun hver anden dag. Man kunne være heldig at få et højskoleophold senere i livet.
 • Skudet i Sarajevo

  Skuddet i Srajevo - den Østrig-Ungranske tronfølger/ærkehertug Franz Ferdinand bliver skudt af en gymnasieelev, som er medlem af ”Den sorte hånd”. Dette leder ikke direkte til 1. verdenskrig, men leder op til.
 • Første verdenskrig starter

  slutter d. 11. november 1918 kl. 11.11 Alliancer:
  Centralmagterne: Tyskland, ØU, Italien, Tyrkiet, (Bulgarien)
  Triplealliancen: Tyskland, Ø-U og Italien Triple ententen: England, Frankrig, Rusland. Fra 1915 var Italien med i deres alliance (ikke længere triple ententen så) Fra 1917 var USA også med. Mange meldte sig til krigen, da de troede, det ville blive en kort krig. Krigen startede i august, og man ville have krigen til at stoppe inden vinter. Nationalisme, patriotisme
 • Ændring af grundloven

 • Mellemkrigstiden starter

  slutter i 1939.
 • Weimarrepublikken

  Består fra 1919 til 1933. Opkaldt efter Weimarforfatning som blev vedtaget d. 1. august.
 • Det amerikanske børskrak

 • Krystalnatten

  Nationalsocialisterne ødelagde jødiske huse, butikker, kirkegårde etc.
 • Septemberforliget

  Fastslog generelle spilleregler for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdere (som stadig gælder i dag - lock out)